Tirsdag offentliggjorde Middelfart Kommune forslaget til kommuneplan for de kommende tolv år. I planen, der nu skal i høring blandt borgerne, er der udlagt nye erhvervs- og boligområder, så der er plads til de mange nye borgere og virksomheder.

Med kommuneplanen sættes de overordnede rammer for, hvordan Middelfart Kommune skal indrettes i fremtiden – altså hvor der skal være boliger, virksomheder mv. så der skabes en optimal ramme for udviklingen af kommunen. Kommuneplanen indeholder også en udpegning af områder, som vi skal passe særligt på. Det gælder f.eks. de særlige kystlandskaber og sårbar natur. Kommuneplanen er en 12 årig plan, der revideres hvert 4. år. Planen indeholder – udover de nye byudviklingsområder ved Middelfart, Strib, Brenderup og Gelsted – blandt andet disse nye elementer:

Udpegningen af et større skovrejsningsområde syd for Brenderup,
Udpegning af tre områder, der forbeholdes produktionsvirksomheder, udpegning af flere kulturhistoriske værdier, så vi sikrer opmærksomhed på kulturarven i sagsbehandlingen, og et helt nyt kort over den fremtidige risiko for oversvømmelse og erosion, som klimaforandringerne forventeligt vil medføre.

– Vi oplever lige nu, at der bygges mange nye boliger i Middelfart Kommune, og at der bliver solgt en del erhvervsjord. Derfor er det nødvendigt, at vi får planlagt nye områder til begge dele. Samtidig får vi sat rammer en række områder, så både bæredygtighed og biodiversiteten samt udviklingen sikres, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

I kommuneplanen bliver det blandt andet til en udvidelse af erhvervsområdet ved Middelfart og forslag om udlæg af nye boligområder i Strib, Brenderup, Gelsted, Middelfart og Gamborg. For boligområderne ved Middelfart og Gamborg samt en mindre udvidelse af sommerhusområdet ved Båring Ege gælder dog et forbehold. Områderne kan nemlig kun medtages i kommuneplanen, hvis de er med i kommende landsplandirektiver for udviklingsområder inden for kystnærhedszonen og nye sommerhusområder.

Kommuneplanen danner den overordnede ramme for kommunens andre planer. Den er derfor udarbejdet i forlængelse af Plan- og Bæredygtighedsstrategien fra 2019. DK2020 Klimaplanens mål og de prioriterede handlinger derfra er nu indarbejdet i kommuneplanen. Grøn omstilling er også det gennemgribende tema i revisionen af den fælles del af Kommuneplanen, som laves sammen med de øvrige seks kommuner i Trekantområdet.

Kommuneplanforslaget sendes i 8 ugers høring i perioden fra 4. maj til 30. juni 2021. Her har alle mulighed for at sætte sig ind i kommuneplanforslaget og indsende sine eventuelle bemærkninger. Under høringen afholder byrådet digitale borgermøder med hver deres hovedtema:

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 16.00 – 17.00.
Tema: Bæredygtig by- og erhvervsudvikling
Torsdag den 3. juni 2021 kl. 16.00 – 17.00.
Tema: Natur og klima


På begge borgermøder vil hovedindholdet i planforslaget kort blive gennemgået, og der vil være et oplæg om mødets tema. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Der vil i begrænset omfang og med forudgående tilmelding være mulighed for fysisk deltagelse i møderne.

Alle kan frem til og med d. 30. juni sende bemærkninger til kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering.

På www.middelfart.dk/kommuneplanforslag kan man finde informationer om, hvordan man indsender høringssvar, læse om borgermøderne samt finde link til den digitale kommuneplan.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer