På Kløvkær-grunden i Seest er arbejdet med at omdanne et tidligere erhvervsområde til et bæredygtigt boligkvarter nu i gang med byggemodning. De grønne løsninger er tænkt ind helt fra starten.

Byggemodningen af Kløvkær-grunden er skudt i gang og de tunge maskiner indtager i disse dage området. I første omgang skal de gamle asfaltveje fræses væk, og herefter skal der etableres nye miljøvenlige boligveje med græs i siderne.

– Vi lægger en speciel form for belægningssten i vejbanernes sider, hvor græsset kan gro op. Fordelen er, at vi får en smallere synlig kørebane, som signalerer, at bilisterne skal sætte farten ned og tage hensyn til de såkaldt bløde trafikanter. Desuden fungerer stenene med græs som en effektiv afvanding af regnvandet fra vejbanen, forklarer landskabsarkitekt i By- og Udviklingsforvaltningen Alexander Priesemann.

Regnvand i åbne kanaler og bassiner

Regnvandet fra boligerne på grunden bliver samlet i åbne render, der skal lede regnvandet hen i åbne bassiner i området for at aflaste det offentlige kloaksystem.

’På den måde sikrer vi Kløvkær mod oversvømmelser, og vi aflaster samtidig Sandbjergvej, hvor der tidligere har været problemer i forbindelse med ekstremt regnvejr,’ forklarer Alexander Priesemann.

Med de åbne kanaler og bassiner er regnvandet også med til at øge biodiversiteten i området. Erfaringer fra nye regnvandsbassiner i Vonsild viser, at de tiltrækker den truede løvfrø og giver den optimale levevilkår.

Byggeklar i 2016

Forventningen er, at grunden er fuldt byggemodnet i 2016 med infrastruktur og grøn forsyning, fx LED-belysning, i foråret 2016. I første omgang bygger Lejerbo 35 bæredygtige almene boliger på grunden, der hurtigt forventes fulgt op af anden boligbebyggelse for at dække den stigende efterspørgsel af bynære boliger.