De seneste dage har det været fremme i medierne, at olieforureningen på stranden skulle påvirke de rekreative oplevelser, som kommunen tilbyder på Østerstrand, herunder Blå Flag stranden. Derfor har kommunen den 9. december fået foretaget ekstra vandanalyser af badevandet langs Lillebælt.

Der er udtaget vandprøver fire steder nord for havneterminalen: ved Hyby Lund, ved Lundingsvej, ved Østerstrand og ved Kajakklubben. Herudover er der også udtaget badevandsprøver ud for det afspærrede strandareal. Se det vedhæftede kort.

Alle resultater viser, at vandet er rent og ikke rummer nogen sundhedsskadelige olieprodukter. Der kan ikke ses nogen forskel mellem vandprøverne udenfor hegnet og ud for Shells Havneterminal.

– Der er derfor ingen risiko i forbindelse med badning på Østerstrand uden for det afspærrede område. Vi vil løbende udtage badevandsprøver i den kommende tid, oplyser kommunen.

Analyseresultaterne kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside torsdag den 11. december. Samme sted vil kommunen løbende informere om oprydningsarbejdet.