At være forældre til et barn med et handicap er ressourcekrævende, det er ofte forbundet med sorg og store bekymringer. Men det er ikke mit barns handicap som skaber de største bekymringer hos mig. Det er udsigten til at hun måske resten af hendes liv skal være i systemets varetægt.

Jeg blev både glad, rørt og fyldt med håb, da jeg nytårsaften lyttede til dronningens nytårstale. Dronningen sagde således.

“Fælles for alle, der må leve med et handicap, er, at det gør tilværelsen mere besværlig, og at man ikke altid bliver mødt med forståelse og respekt – måske tværtimod.

Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske også mødt med hån og drilleri. Det kan skyldes tankeløshed og uvidenhed; men uanset hvad, så er det forkert, og det burde vi holde os for gode til!

Vi skal give os tid, ikke blot for at hjælpe, men også for at lære af hinanden. Det burde ikke være svært at behandle enhver med respekt.

Vi skal møde vores medmennesker med åbenhed. Andres livshistorie kan gøre os klogere. At spejle sit liv i de andres kan være tankevækkende og inspirerende. Man lære sig selv at kende i mødet med andre”

Aldrig før har jeg oplevet dronningen nævne den store gruppe af mennesker, som til dagligt må kæmpe ekstra for at blive set og lyttet til. Jeg er en af de ca. 1 million danskere som enten har et handicap, eller er pårørende til et familiemedlem med et handicap.

Jeg har gennem et godt stykke tid, blandet mig i debatten vedrørende de udfordringer som Frederiksodde skole står overfor. Det er blandt andet massivt pladsmangel, øget konfliktniveau og udadreagerende adfærd.

https://www.fredericia.nu/debatindlaeg-er-der-en-ansvarlig-politiker-tilstede/
https://frdb.dk/artikel/elevtallet-er-vokset-med-over-90-procent-stuvende-fuld-specialskole-er-ved-at-sprænges-af-pladsmangel

Emnet blev til et tema i kommunalvalgkampen og flere politikere som jeg talte med, virkede dybt overaskede over den situation eleverne, de ansatte, forældrene og skolebestyrelsen står i. Flere politikere har i den forbindelse lovet en langt større inddragende proces i forhold til fremtiden for Frederiksodde skole.

Nu er kommunalvalget overstået og jeg kan nu konstatere, at forvaltningen skal præsentere analysen med løsningsmodeller for Børne- og Skoleudvalget senere på måneden. Løsningsmodeller som i forvejen har mødt massivt modstand fra både de ansatte, forældre og skolebestyrelsen.

Jeg blev allerede i november måned bekendt med, at forvaltningen arbejdede hen mod, at oprette satellit afdelinger i henholdsvis Bøgeskov og Erritsø. I det oprindelige forslag til budgetmodellen for skoleområdet, var der lagt op til at afgive 5 procent af arbejdstyrken på Frederiksodde skole til almen skolen. Dette mødte så stor modstand fra alle involverede parter, at man besluttede sig for at henkaste forslaget.

Nu vil man alligevel dele undervisere (læs de 5 procent) og eleverne ud på almen skolerne. Vores børn er i forvejen opgivet af almen skolen, det er derfor at de er blevet visiteret til Frederiksodde skole. I bliver simpelthen nødt til at slippe den inklusions tankegang, da den ingen hold har i virkeligheden. Lad nu almen skolerne være almen skoler og specialskole være specialskole.

Medlemmerne i Børn- og Skoleudvalget er bekendte med vores bekymringer. Formand for udvalget Ole Steen Hansen skrev i kommentarsporet på en artikel på Fredericia Dagblads facebookside d. 9 november, at i marts 22 var der temamøder med fuld inddragelse. Hvis det er tilgangen, så er der tale om pseudo inddragelse, da man fra forvaltningens side allerede nu, har besluttet sig for at dele Frederiksodde op i satellit afdelinger.

Hvad med Kirstinebjerg skolen afd. Bøgeskov? Har i overhovedet inddraget forældrene om, at snart kommer der 50 børn med udfordringer ud i deres lokalsamfund? Og skal de 40 millioner kroner, så gå til at renoverer på almenskolerne, for at gøre plads til de nye?  

https://www.facebook.com/page/112524205489697/search/?q=frederiksodde%20skole

SF skrev i forbindelse med budgetmodellen et høringssvar, at SF så et mere ambitiøst og visionært forslag til en ny budgetmodel på skoleområdet. Fredericia Kommune inkluderer 25% flere børn i folkeskolen end i andre kommuner, hvilket de anser som et betænkeligt højt tal.

SF skrev ligeledes at de ikke enige i, at det er en god ide at styrke inklusionstilbuddene på folkeskolerne ved at 5% af lærerne og pædagogerne fra Frederiksodde skole fordeles på andre distriktsskoler. Men det er netop det som forvaltningen forsøger at gennemføre via bagvejen.  

Jeg går ud fra at det stadigvæk står til troende, selvom at byrådskandidat Jonas Straarup Christensen i valgdebatten på Pro-Aktiv, ikke kunne komme med et tydeligt svar.

Jeg oplever ligeledes at næstformand for Børne- og Skoleudvalget Cecilie Roed Schultz, stiller sig kritisk i forhold til et samlet Frederiksodde. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er fordi at hun selv har et barn som går på autismeafdelingen og derfor ikke ønsker et samlet Frederiksodde. Hvis det er tilfældet, så er hendes kritik motiveret af egne interesser og man må derfor antage at hun er inhabil i forhold til spørgsmålet om Frederiksoddes fremtid.

Så kære lokalpolitikere, hvis i virkeligt mener at stå for åbenhed og inddragende processer, så er det nu i skal stikke hælene i jorden og stoppe op.

Det er letkøbte point at man i høringsvar på budgetmodellen for skoleområdet, anbefaler at arbejdsstyrken på Frederiksodde skole skal forblive intakt, når man i virkeligheden intet gør.

Det er letkøbte point at man fra politisk hold har forpligtet sig til at indfri de 17 verdensmål, hvis man ikke arbejder for lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper herunder personer med handicap.

Det er letkøbte point at sige at man vil lytte, alt imens der træffes vidtrækkende beslutninger for vores børn henover hovedet på os, uden så meget at møde os en eneste gang.

Frederiksodde skole har i flere år været politisk nedprioriteret, de udfordringer som skolen har, er gang på gang blevet fejet ind under gulvtæppet. Nu vil man endnu en gang løse udfordringerne med lappeløsninger truffet henover hovedet på hos som det i virkeligheden drejer sig om.

Jeg er bange for at lige om lidt, er det alene folk med handicap og deres pårørende, der kan huske at vi var et tema i nytårstalen og i valgkampen.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen

Far til en elev på Frederiksodde skole

Skriv en kommentar