Erindringer er en sjov størrelse. Og har du lyst til at blive klogere på erindringen som fænomen, skal du komme til Oasecafé den 31. januar på KulturØen, hvor Judy Gammelgaard holder foredrag om emnet.

Husker du…? Erindringer er både flygtige, subjektive og upålidelige. Men de kan også være alt det modsatte. På KulturØen i Middelfart afholdes der torsdag den 31. januar kl. 16.00 Oasecafé om erindringen som fænomen.  

Erindringens skabende kraft
Judy Gammelgaard er dr. phil., lektor emeritus og psykoanalytiker. I sit foredrag “De lider af erindringer” vil hun belyse fænomenet erindring gennem både litteratur, psykoanalyse og filosofi. Fx spiller erindring en afgørende rolle i storværket “På sporet efter den tabte tid” af Marcel Proust. Romanen er en hyldest til erindringens skabende kraft, men erindring er samtidig en kilde til umådelig lidelse. Også Virginia Woolf arbejdede med erindringen i sin lille bog “Et rids af fortiden”. 

Freud på færde   
Erindringens både lykkebringende og lidelsesfyldte kvaliteter blev også iagttaget af psykoanalytikeren Sigmund Freud, som i sine tidlige studier af den hysteriske lidelse skrev om sine patienter, at de “led af erindringer”. I psykoanalysen er erindring ikke blot en funktion ved siden af andre, men selve psykens væsen. Dette er en indsigt, der er blevet gentaget fra Søren Kierkegaard til nutidens filosoffer.

Judy Gammelgaard har i mange år interesseret sig for at bringe psykoanalysen i dialog med litteratur, kunst og kultur, og i dette foredrag vil hun præsentere den righoldige og mangefacetterede betydning af erindring.

Det er torsdag den 31. januar kl. 16.00-17.00, der afholdes Oasecafé i Oasen på KulturØen i Middelfart. Foredraget er gratis, og der kræves hverken tilmelding eller billet.

Arrangementet er en del af projektet Litteraturvinkler, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, og som Middelfart Kultur & Bibliotek gennemfører i et samarbejde med Odense Bibliotekerne og Biblioteket Sønderborg.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere