Social- og Sundhedsskolen i Fredericia havde besøg af Social- og ældreminister, Astrid Krag (A), der fik en rundtur på skolen og samtidig mødte studerende og undervisere. Besøget sker i et år, hvor skolen har 30 års jubilæum. Man har i anledningen også udgivet et magasin med 30 portrætter af social- og sundhedsuddannede, der viser hvor bredt uddannelsen i praksis kommer omkring.

I 1991 kom uddannelserne til verden, og ifølge skolen var det ikke uden udfordringer, for det var ikke alle, der var overbevist om nytteværdien af dem. Men skolen mener selv, der ikke længere er tvivl om det spørgsmål, specielt i en tid hvor der snakkes meget om behovet for ”varme hænder”. En voksende befolkningsgruppe af plejekrævende borgere stiller fortsat stigende krav til antallet af uddannede og deres kvalifikationer.

Omkring Social- og Sundhedsskolens fælleskantine startede ministerbesøget med at Astrid Krag (A) og borgmester Steen Wrist (A) havde dialog med repræsentanter fra de studerende. Ministeren udtrykte støtte til værdien og betydningen af deres indsats og behovet for flere uddannede kræfter i pleje- og sundhedssektoren. Efter dialogen på scenen kunne ministeren komme rundt og se konkrete undervisningsmetoder, hvor hun også havde mulighed for at stille spørgsmål til underviserne.

Foto: AVISEN

Også borgmester Steen Wrist, der ellers er meget travlt beskæftiget med den socialdemokratiske valgkamp frem mod kommunalvalget den 16. november, udtrykte anerkendelse af den indsats som SOSU-uddannelsen står for.

Men også udfordringerne med at tiltrække og færdiguddanne studerende var et emne, og her fremviste studerende deres fredagsbar som et eksempel på, at man arbejder på at skabe et godt studiemiljø på stedet.

– Jeg mener, det er en værdifuld indsats som SOSU-uddannede yder for samfundet, så det er godt, der er så gode rammer, sagde Krag.

Hun satte sig ned i baren sammen med Steen Wrist, hvorefter de fik serveret alkoholfrie drinks i en afslappet stemning.

Mange indenfor faget finder deres glæde ved arbejdet i interaktionen og samværet med borgerne, de skal hjælpe. I tema-magasinet med de 30 portrætter er det menneskelige perspektiv et gennemgående tema, men der er også mange eksempler på alsidige karriereveje for indenfor faget. Det viser hvor mange forskellige grene af veje, der faktisk er, men også en udbredt stolthed over den faglige baggrund og hvordan den bruges i praksis.

Foto: AVISEN
Foto: AVISEN