På managementsprog kalder de det for “omstillingsparathed”, “overtallighed” og “fratrædelsespakker. Men hvorfor ikke bare kalde det, hvad det er? For DSB-ansatte her i Fredericia betyder det fyringer og nedskæringer.

Det er gode, trygge og sikre DSB-job som forlader Fredericia, når det tyskejede selskab, Arriva i de seneste udbudsrunder har vundet en endnu større andel af dansk jernbanedrift. Omkring 50 menneskers job har været præget af usikkerhed i næsten to år. 

Det er Arriva, der er ejet af det statslige tyske jernbaneselskab, som har vundet nye udbud over Svendborgbanen og Vejle-Struer. Det har konsekvenser for DSB-værkstedet i Fredericia. Arriva skal lave en såkaldt virksomhedsoverdragelse fra DSB – og det betyder desværre nedlæggelse af langt flere stillinger end først ventet. 

Arriva har valgt at flytte alle arbejdspladserne til Struer og de afviser også at overtage DSBs tjenestemænd. Det kommer til at koste mindst 40-50 arbejdspladser i Fredericia og det forringer entydigt byens position, som jernbaneknudepunkt. Vi svigter dermed de muligheder, som ligger i Fredericias unikke geografiske placering. 

Det er altid et hårdt slag at miste arbejdspladser, selvom vi altid skal være indstillede på forandringer. I dette tilfælde er det særligt nedslående, når det er en politisk beslutning og halv-religiøs tro på konkurrenceudsættelse, der giver anledning til fyresedler, dårligere togdrift og svigt af vores knudepunkt. 

I resten af Europa er det også stater og ikke privatejede firmaer, som sidder på togdriften. Arriva er således ikke udtryk for konkurrencelysten skabertrang, men derimod tyske statsbaner, som forsøger at skabe profit ved stordrift i udlandet. Det kan være meget godt, hvor det skaber billigere forbrugerpriser, flere tog på skinnerne og mere sammenhængende togplan. Erfaringerne har bare vist, at det ikke er tilfældet.   

Selvom der ofte bliver skældt og smældt på DSB, så er selskabet blandt de mest præcise på ankomsttider indenfor den internationale togdrift. Samtidig, er DSB den bedste mulighed for at binde Danmark sammen, hvor togdriften i hele Danmark skal leve op til andre kriterier end profit. Det er kun med højere ambitioner for den kollektiv trafik på passagersiden og udvidelse af muligheden for godstransport på skinnerne, at vi akn binde vores land bedre sammen. 

Danmark skal hænge langt bedre sammen. Her spiller DSB og Banedanmark en alt afgørende rolle. Yderligere privatisering af DSB, færre togafgangene, fyrring af kompetente medarbejdere og mindre koordinering på tværs af landet er vejen til ringere offentlig transport i Danmark. 

I dag vinker vi farvel til dygtige mennesker og velfungerende løsninger, uden at vi ved, hvad vi får fremover. I stedet har vi brug for langsigtede investeringer og fornuftige beslutninger for den statslige infrastruktur. Ideologiske snupstagsløsninger og tilfældige fyringer er ikke vejen frem.

http://bit.ly/sofielindelecture