Siden i lørdags har Danmarks Port været spærret i retning mod byen, men arbejdet skrider frem og holder vejret ophører afspærringen faktisk før tid. Det oplyser både entreprenøren MN Brolægning og Fredericia Kommune til AVISEN.

I løbet af den seneste tid har der været meget vejarbejde i Fredericia, som har medført omkørsel og mere kø end sædvanligt i myldertrafikken. Det seneste skud på stammen er i forbindelse med renoveringen af fortorvet på strækningen ved Danmarks Port, som af den årsag er spærret i retning mod byen.

»Renovering af fortov på Danmarks Port sker da belægningens tilstand ikke var god, der var mange opspring og lunker, som samlet set betød at en omlægning var påkrævet,« oplyser driftsingeniør i Vej og Park, Lasse Hasle Nørgaard, til AVISEN og kommer ind på, hvorfor man har valgt at spærre en vejbane i forbindelse med arbejdet:

»Renovering af fortove sker med maskiner til afrømning af eksisterende belægning, ligesom nye materialer leveres på lastbil. Hele processen fylder mere end det berørte fortov, og kræver derfor som oftest at en vejbane spærres. På grund af trafikmængden på Danmarksport har det ikke været vurderet hensigtsmæssigt at benytte prioriteret kørsel, ligesom signalanlæg ikke kan benyttes, pga. afstanden til rundkørslen og signalanlægget ved Norgesgade er for kort til at dette kan fungere uden tilbagestuvning.«

Cykler kan med fordel køre igennem Prinsens Port i stedet for at tage en omkørsel via 6. Julivej. (Foto: Patrick Viborg Andersen / Fredericia AVISEN)

»Derfor har vi valgt at arbejdet udføres med et spor åbent og omkørsel for den modsatte retning. Det vurderes at trafikken i omkørsel godt kan håndteres på 6. Julivej. En del trafik finder i øvrigt andre alternative ruter. Arbejdet er meldt ud på Facebook så en del trafikanter har sikkert valgt alternative ruter ind til byen.«

Fliserne ligger klar. (Foto: Patrick Viborg Andersen / Fredericia AVISEN)

Vigtigheden af at gøre hele processen så gnidningsløst som muligt understreges blandt andet ved, at MN Brolægning har ekstra mandskab på arbejde.

»Vi har fra starten vurderet dette projekt som kritisk, hvorfor vi i planlægningen bl.a. har forceret tidsplanen. Det betyder at entreprenøren startede op lørdag den 5/9 og fristen for færdiggørelse af arbejdet er søndag den 13/9. For at nå dette har entreprenøren flere folk på arbejdet end der normalt anvendes. Såfremt vejret holder forventer vi at åbne op for trafikken allerede fredag den 11/9,« slutter Lasse Hasle Nørgaard.

Leave a Reply