Med Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev de temaer, der indgår i kommuneplanrevisionen, fastlagt. Det blev besluttet, at der alene skal gennemføres en delvis revision af kommuneplanen. En del af den gældende kommuneplans indhold vil derfor blive genvedtaget for en ny 4-års periode. Udvalgsformand Steen Wrist Ørts glæder sig over den igangsatte proces.

Arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 blev formelt igangsat af byrådet den 3. februar 2020. Som led i planlægningen har der i perioden 24. februar til 22. marts været afholdt en forudgående offentlig høring, hvor det har været muligt at indsende ideer og forslag til den kommende kommuneplan. Resultatet af høringen vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanen.

Med Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev de temaer, der indgår i kommuneplanrevisionen, fastlagt. Det blev besluttet, at der alene skal gennemføres en delvis revision af kommuneplanen. En del af den gældende kommuneplans indhold vil derfor blive genvedtaget for en ny 4-års periode.

Tre af revisionstemaerne udgør en bunden opgave fra staten. Med moderniseringen af planloven kom der nye krav til kommuneplanlægningen. De indgår derfor som en del af kommuneplanrevisionen.

Som følge heraf skal Fredericia Kommune:

  • Udarbejde retningslinjer for områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder.
  • Udarbejde retningslinjer for strategisk planlægning for landsbyer.
  • Udarbejde retningslinjer for områder med risiko for oversvømmelse og kysterosion samt retningslinjer for afværgeforanstaltninger.

Opgaveløsningen ift. de tre statslige revisionstemaer er forbundet med en stor grad af metodefrihed. Teknik & Miljø vil derfor præsentere udvalget for nogle af de overvejelser, der foreløbigt er blevet gjort i forhold til løsningen af disse opgaver. Den politiske drøftelse skal gerne medvirke til at sætte retning på det videre arbejde med de tre revisionstemaer.

Udpegningen af områder forbeholdt produktionsvirksomheder vil blive drøftet på dette møde, mens strategisk landsbyplanlægning samt oversvømmelse og erosion drøftes i august. Mødet i august vil ligeledes omhandle detailhandel.

Drøftelsen af temaet bosætning og evt. nye arealudlæg til boliger vil blive påbegyndt på udvalgsmødet i maj. Det er intentionen, at der i juni arrangeres en fælles besigtigelse af potentielle lokaliteter til evt. nye arealudlæg til boliger. På augustmødet bedes udvalget tage endelig stilling til, hvilke områder Teknik & Miljø skal arbejde på at få udlagt i den kommende kommuneplan.

Udvalgsformand: Det er ikke bare lige til

“Hvert fjerde år skal kommunen revidere kommuneplanen. Nu er vi kommet til den del i planen hvor vi skal diskutere arealudlægning af boliger og erhverv ind og ud af kommuneplanen. Det der er at sige er, at vi i kommuneplanen har en restrummelighed på 4.000 potentielle boliger. Det er ikke så lidt. Vil man gerne have nye områder ind, så må vi også forberede os på at staten spørger hvad vi så tilsvarende piller ud”, fortæller formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

“Det der også er at sige til det er, at det ikke er ‘bare’ at sige, at her vil vi gerne have beboelse. Der er ret mange bindinger ned over sådan noget i forhold til blandt andet kystnærhed, støj fra motorvej, hvilket er et større problem. Der er også jernbane, industri – i virkeligheden mange af de ting vi har her i Fredericia. Oveni det er vi så den geografisk mindste kommune udenfor hovedstadsområdet. Det er ikke bare en øvelse”, slår han fast.

“Vi har fået forslag ind som vi fik præsenteret. Senere skal vi på en tur rundt for at besigtige disse områder, inden vi for alvor vil trække af på den her proces. Der er spændende projekter, men der er også nogle der bliver svære”, lyder det afslutningsvist fra Wrist.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer