App’en MinLandsby er blevet lanceret, og den har til formål at fremme landsbyerne i Fredericia. App’en skal bruges som kommunikationskanal til beboere, tilflyttere og turister.

Beboerforeningerne i Fredericia Kommune har efterspurgt en ny fælles platform, der kan bruges som kommunikationskanal til beboere, tilflyttere og turister. Demokrati- og Borgerudvalget har løbende været i dialog med beboerforeningerne om deres ønsker og behov og på den baggrund har Fredericia Kommune afholdt et inspirationsmøde, hvor beboerforeningerne i Taulov og Skærbæk fremlagde deres erfaringer med MinLandsby app’en. De øvrige beboerforeninger er meget positive i forhold til at afprøve denne løsning.

MinLandsby er et nyt koncept, som har til formål at synliggøre landsbyernes værdier og ressourcer på en let tilgængelig digital platform. Dette består af en mobil app og en hjemmeside. App’en indeholder blandt andet nyheder fra beboerforeningen og borgere samt kalenderfunktion og kort. Beboerforeningen bliver administrator og styrer dermed alt indhold på app’en. Endvidere bliver indholdet på app’en automatisk overført til lokalområdets hjemmeside eller facebookside. Beboerforeningerne supporteres af MinLandby ift. opstart og løbende sparring.

“Vi arbejde med landsbyerne og sørger for, at de ikke bliver glemt i al fokussen på Kanalbyen og midtbyen. Der afsatte vi i et tidligere budget 100.000 kroner til markedsføring og udvikling af lokalområderne. Der har vi haft dialog med beboerforeninger. Jeg lærte, blandt andet af jer medier, at det nye sort er en app i stedet for en masse andet. Taulov og Skærbæk er på app’en, og nu vil vi hjælpe dem i Vejlby, Pjedsted, Bøgeskov, Herslev og Trelde. App’en bindes op ad den lokale forening, og sørger for, at det automatisk kommer på deres Facebook og hjemmeside. Jeg er glad for, at det er,” siger formand for Demokrati- og Borgerudvalget, Christian Jørgensen (Venstre).

Der kan læses mere om MinLandsby på https://minlandsby.dk/.

https://kanalbyen.dk/