Bestyrelsen i AP Pension meddelte på årets generalforsamling torsdag d. 28. april i Aarhus, at AP Pension giver 1 milliard kroner tilbage til alle pensionskunderne.

”Vi er et 100 procent kundeejet og uafhængigt pensionsselskab, så vi skal alene tilgodese vores kunder. Med AP Kapital viser vi, hvad ægte kundeejerskab er, da vi ikke forfordeler nogen, men uddeler en del af det overskud, som er opsparet over årene – til alle vores kunder”, siger adm. direktør hos AP Pension, Søren Dal Thomsen.

AP Kapital er kernen i at være kundeejet
AP Kapital er et unikt tiltag, fordi det ganske enkelt kommer alle kunderne til gode.

”AP Kapital er kernen i hele AP Pension. Det er et udtryk for vores kunders ønsker, og vi påtænker at fortsætte med at udlodde AP Kapital i den takt, det er muligt for os,” siger Søren Dal Thomsen, som samtidig understreger, at den endelige model for AP Kapital endnu ikke er fastlagt.

”Vi er i gang med at fastlægge detaljerne for AP Kapital. I løbet af året vil vi sammensætte en model, som sikrer, at AP Kapital kommer til at gavne alle vores kunder mest muligt, både her og nu, men også fremadrettet”, siger Søren Dal Thomsen.

Om AP Pension
AP Pension er et uafhængigt, demokratisk ledet og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen. AP Pension blev stiftet i 1919 under navnet Andels-Pensionsforeningen. Selskabet er den dag i dag stadig 100 procent kundeejet og har derfor ingen andre end kunderne at tilgodese. AP Pension har ca. 125.000 kunder.