Som en del af budgetforliget for 2017 skal der løbende følges op på flygtninge og integration i Fredericia Kommune. På det seneste møde i økonomiudvalget 

Ny rapport til økonomiudvalget viser, at udviklingen i antal flygtninge siden 2015 har været aftagende for Fredericia, samt at der i 2016 og 2017 er kommet nogenlunde lige mange børn og voksne flygtninge samt familiesammenførte til kommunen.

Fredericia Kommune har netto forbrugt ca. 21,7 mio. kr. på flygtninge og familiesammenførte i 2017.

En stor del af de udgifter og indtægter, som vedrører flygtninge og familiesammenførte, hører under overførselsområdet. Som eksempel kan nævnes: integrationsydelse, virksomhedsrettet indsats, danskundervisning, grundtilskud og resultattilskud. Indenfor overførselsområdet forventes det, at Fredericia Kommune kompenseres fuldt ud af staten, bl.a. gennem budgetgarantien.

Serviceudgifterne vedrører bl.a. skole, børnepasning og midlertidig indkvartering. Skoler og dagtilbud får, i forbindelse med budgetlægningen, mængderegulering, som indeholder forventningerne til flere flygtninge og familiesammenførte.

Fredericia Kommune klarer sig relativt godt, når det handler om at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse. Konkret betyder det, at Fredericia Kommune i størstedelen af 2017 har haft en højere andel i beskæftigelse sammenlignet med kommunerne i Region Syddanmark som helhed.

Det følger en landsdækkende tendens, hvor nye tal fra Danmarks Statistik viser det samme. 

Udlændingestyrelsen havde regnet med, at 3.000 flygtninge skulle overgå til kommunerne i 2018, men det tal nedjusteres nu til 1.000.

Det vil sige, at kommunerne skal modtage markant færre flygtninge, end ellers anslået.

Knap 10.600 flygtninge blev boligplaceret i kommunerne i 2015, knap 7.200 i 2016, mens knap 2.100 overgik til kommunerne i 2017.

Det tal forventes nu at falde til 1.000 i 2018.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg glæder sig over udviklingen:

”Det siger mig, at de 71 stramninger, som regeringen har gennemført, siden vi kom til magten, virker. Når færre flygtninge skal ud i kommunerne, end vi havde regnet med, vil det alt andet lige betyde, at kommunernes integrationsopgave vil blive lettet en smule. Færre flygtninge skal nemlig boligplaceres og hjælpes i gang på arbejdsmarkedet. Så det går da bestemt i den rigtige retning”.

Landstallet for 2019 forventes at blive meldt ud inden udgangen af april.

Fakta

Udlændingestyrelsen melder hvert år et landstal ud, der er styrelsens skøn over det antal flygtninge, som skal boligplaceres i kommunerne det pågældende år.

Skønnet foretages på baggrund af det forventede antal asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden.

En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder blandt andet, at Udlændingestyrelsen bestemmer, hvilken kommune flygtningen skal bo i.

Det oprindelige landstal på 3.000 for 2018 blev udmeldt af Udlændingestyrelsen i april 2017.

Det ændrede landstal, der meldes ud nu for 2018, er på 1.000 personer.