Der er i år rekordhøj opbakning til den landsdækkende kampagne Girls Day in Science, når 116 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer inviterer piger over hele landet indenfor for at inspirere dem til at vælge erhvervs- og videregående uddannelser inden for STEM (ingeniør og naturvidenskab, teknologi og matematik). Det vidner om, at kampagnen, der kører for niende gang, er mere aktuel og akut end nogensinde.

Ny indsats med særligt fokus i år 
Kvinder er underrepræsenterede på STEM- uddannelserne, og kampagnen sætter ind præcis der, hvor det gør en positiv forskel: I mødet, hvor pigerne på besøg hos virksomhederne får mulighed for at møde medarbejdere og arbejde med alt fra rumfart og plantebøffer til kodning, satellitter og enzymer. Som noget helt nyt henvender kampagnen sig også til piger på mellemtrinnet (og ikke kun udskolingen og gymnasiet), idet undersøgelser viser, at piger indtil denne alder faktisk har en stor interesse for de tekniske og naturvidenskabelige fag, men at det også er her, interessen kan forsvinde. Og er den først tabt, er den svær at genskabe.   

-Virksomhederne har et kæmpe ansvar for netop at fastholde interessen og nysgerrigheden hos pigerne. Vi skal være med dem hele vejen, til de skal vælge en uddannelse. Det kan være svært at træffe et uddannelsesvalg som ung, men vi kan minde dem om, at de færrestes karriereveje er retlinede, og så kan vi inspirere dem til at se i nye baner og træffe et valg på et oplyst grundlag, siger Palle Damborg, der er formand for Fremstillingsindustrien, direktør hos Jysk Display A/S og aktivt støtter kampagnen. 

Fordomme og kønsstereotyper nedbrydes i mødet 
Problemet er nemlig, at mange piger fravælger - eller slet ikke overvejer - en naturvidenskabelig eller teknologisk retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Det skyldes dels manglende viden om mulighederne, men det handler i høj grad også om både fordomme og kønsstereotype opfattelser blandt de unge, lærere og forældre, der lægger forhindringer for både ligestillingen og det frie uddannelsesvalg.  

 -Vi har i Danmark en forestilling om, at vi er langt fremme på ligestillingsfronten, men vi er faktisk et af de mest kønsopdelte, når det kommer til uddannelsesvalg- og arbejdsmarked. Det går ud over de unges muligheder for at udfolde deres potentiale og følge deres interesser. Og det går udover diversiteten.  Det er veldokumenteret, at der skal en særlig indsats til for at nå pigerne, og derfor er denne dag særligt målrettet pigerne, siger Maiken Lykke Lolck, Direktør for Naturvidenskabernes Hus, der står bag kampagnen. 

Ny teknologi skabes stadig mest af mænd til mænd 
Manglen på diversitet inden for særligt it og teknologi kan mærkes ikke blot gennem uddannelsen og senere på arbejdspladsen, men forplanter sig videre til de produkter, der udvikles inden for teknologi, medicin, infrastruktur, m.m. Og her er der i særlig høj grad brug for, at bl.a. flere kvinder har lyst til arbejde med disse områder, så vi sikrer, at de produkter og løsninger, der udvikles, også tager udgangspunkt i og afspejler hele befolkningen.  

Den grønne omstilling halter 
Det er vigtigt at sikre mangfoldige, kreative og innovative løsninger, men generelt er manglen på STEM-arbejdskraft og -kompetencer desuden en hindring for vækst og for den grønne omstilling og digitaliseringen af samfundet.  

 -I Region Hovedstaden mangler vi kloge hoveder og hænder med STEM-kompetencer, og især hvis de sidder på piger og unge kvinder. Det er en forudsætning for at indfri Danmarks ambitioner for klima og miljø samt udvikle og producere nye løsninger, der skal sikre den grønne omstilling, at vi får flere unge mænd og kvinder med STEM-kompetencer i Region Hovedstaden, siger Lars Gaardhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, der støtter Girls Day in Science.     

Novozymes er med   
Det er en samfundsmæssig udfordring, som de mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer tager ansvar for at ændre, når de inviterer pigerne indenfor. Alle har de lagt sig i selen for at tilbyde et spændende program for dagen. En af de virksomheder er Novozymes, hvor pigerne skal arbejde med, hvordan enzymer kan være med til at gøre en forskel for verdens klimaudfordringer, og specifikt med enzymer der kan nedbryde plastik.  

– Jeg håber, jeg kan vise dem, at vi kan bruge kemi, biologi, fysik og matematik til at finde løsninger på sociale, økonomiske og humanitære problemer. Uden matematik ville vi ikke kunne modellere og holde øje med pandemier. Uden fysik ville vi ikke kunne lave bæredygtig grøn energi. Og uden biologi og kemi ville vi ikke kunne udvikle ny medicin eller fødevarer, fortæller Ida Carlsen Virklund, civilingeniør hos Novozymes. 
Hun tilføjer, at det skal være en sjov og lærerig dag fuld af aha- oplevelser for pigerne, hvor de også kommer helt tæt på rollemodellerne og høre deres personlige historie. 

Rollemodellerne er essentielle 
Rollemodellerne udgør en vigtig bestanddel i Girls Day in Science’s DNA, og hos Novozymes møder pigerne bl.a.  Trine Holst Sørensen, Research Scientist:  
 
– Naturvidenskaben er så stor og diverse, at der med stor sandsynlighed er en del du forelsker dig i. Jeg vil gerne videregive min begejstring for naturvidenskaben, som har givet mig adgang til en hemmelig verden, som ikke kan ses af det blotte øje, men som kan beskrives og testes med eksperimenter og observationer. Jeg håber at kunne åbne en flig af gardinet for pigerne til enzymernes forunderlige verden.