Ankestyrelsen har taget stilling til en klage omhandlende aktindsigt i Fredericia Kommunes samarbejde med advokatfirmaet Publicure. Denne afgørelse slår fast, at der ikke har været tilstrækkelig begrundelse for at undlade så mange informationer som det har været tilfældet. Sagen skal nu behandles igen. Afgørelsen ærgrer Økonomichef i Fredericia Kommune, Tommy Abildgaard.

“Ankestyrelsen vurderer, at Fredericia Kommune ikke var berettiget til at undtage oplysninger i en koncessionsaftale med tilhørende tillæg og oplysninger om kommunens forventede besparelse på byggemateriale fra aktindsigt med den anførte begrundelse. Ankestyrelsen beder derfor Fredericia Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt”, skriver Ankestyrelsen i deres afgørelse.

“På det foreliggende grundlag vurderer Ankestyrelsen, at de undtagne oplysninger må anses for at være oplysninger om drifts- eller forretningsforhold. Det er samtidig Ankestyrelsens opfattelse, at Fredericia Kommune ikke har konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadevirkninger der vil kunne indtræde som følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes fuldt ud”, lyder det blandt andet i Ankestyrelsens analyse.

“Det er i den forbindelse Ankestyrelsens vurdering, at kommunens henvisning til, at oplysningerne er [B]s forretningskoncepter og fremgangsmåder, og at det vil kunne påføre advokatfirmaet økonomisk tab af nogen betydning, hvis [A]s anmodning om aktindsigt imødekommes, ikke udgør en tilstrækkelig konkretisering. Ankestyrelsen lægger vægt på, at det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens § 30, nr. 2, at det ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for at undtage oplysninger efter bestemmelsen at henvise til bestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller andre tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. Det er på den baggrund Ankestyrelsens samlede opfattelse, at Fredericia Kommune ikke var berettiget til at undtage de pågældende oplysninger i koncessionsaftalen med tilhørende tillæg fra aktindsigt med den anførte begrundelse”, lyder det fra Ankestyrelsen.

Læs hele afgørelsen her:

Økonomichef: Vi er trætte af afgørelsen

Hos Fredericia Kommune har man taget sagen til efterretning – og flere politkere har ønsket en større åbenhed. Økonomiudvalget under Fredericia Byråd har endvidere besluttet, at der i fremtiden skal arbejdes yderligere med åbenhed i Fredericia Kommunes aftaler, således at lignende sager kan undgås.

Økonomichef Tommy Abildgaard fortæller til Fredericia AVISEN, at denne afgørelse ikke er hvad man havde håbet på. Ikke fordi man havde håbet på hverken den ene eller den anden afgørelse, men denne afgørelse med en placering hvor det hverken er pålagt kommunen at fremlægge det hele eller omvendt har givet kommunen ret i deres afgørelse, det giver blot en forlængelse af sagen.

“Vi er lidt trætte af afgørelsen. Jeg vil tillade mig at kalde det en ikke-afgørelse”, indleder Tommy Abildgaard.“ De siger at de ikke synes vi i tilstrækkeligt omfang har begrundet det undtagne materiale og at vi heller ikke har begrundet de økonomiske konsekvenser for parterne”, fortsætter han.

“Vi havde håbet at få en enten eller afgørelse, hvor vi kunne have lagt den frem, hvis der kom noget. Det havde gjort, at vi kunne lægge det hele frem med deres ansvar. Havde det livet os medhold, så havde vi lukket den der. Nu er vi nødt til at tage en runde mere. Vi skal have fat i Publicure, der skal yderligere begrunde sagen og hvorfor de mener der er tale om forretningshemmeligheder. Det skal vurderes af os og sendes til klageren inden vi ved mere i sagen. Så det her skubber i virkeligheden bare til sagen”, slår Tommy Abildgaard fast.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer