Statsadvokaten har valgt ikke at anke Kurt Beier-sagen. Direktør Karsten Beier fik en bøde på 25.000, ligesom selskabet fik en bøde på 100.000 for at have haft viden om en ulovlig lejr for udenlandske chauffører, som boede og arbejdede under kummerlige forhold.

– Man kan jo undres over, at man ikke kan komme efter så vanvittigt elendige arbejdsforhold. Jeg mener, at når man taler om så ringe vilkår, som de her mennesker arbejdede under, så må det være at sidestille med menneskehandel. Derfor skal loven laves om, så det her omfattes af paragraffen for menneskehandel, siger Karina Lorentzen, der allerede i 2015 stillede sit første forslag om netop det.

Karina Lorentzen opfordrer regeringen til at stramme regler for at kunne stille bagmændene til ansvar. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om sårbare udenlandske arbejdstagere. Deres anbefalinger skal foreligge i år, og det kan ikke gå hurtigt nok, lyder det fra Karina Lorentzen.


– Vi skal ikke acceptere, at det her kan gå ustraffet hen, fordi nogle virksomheder finder hullerne i lovgivningen. Der er det vores opgave at lukke dem, så vi kan beskytte sårbare arbejdstagere, der bliver udnyttet, og det danske arbejdsmarked, som er udsat for unfair konkurrence, siger Karina Lorentzen.


– Vi har i SF både i 2015 og 2019 foreslået at ændre straffelovens bestemmelse om menneskehandel, og nu må det være på høje tid. Det står mere end nu klart, hvorfor det er nødvendigt, siger Karina Lorentzen.