I forbindelse med konstitueringen i Danske Regioner har Radikale Venstre det afgørende mandat i forhold til at afgøre, hvem der skal have formandsposten i foreningen. Partiets forhandler, Karin Friis Bach, meddeler, at Radikale Venstre peger på den socialdemokratiske formandskandidat, regionsrådsformand i Region Midt, Anders Kühnau, som ny formand.

”Jeg kender Anders som en dygtig politiker, som jeg er sikker på, vil kunne blive en god formand for Danske Regioner. Han vil ikke mindst blive en god spydspids i forhold til, at vi skal tænke nyt, blandt andet ved at forebygge mere,”, siger hun, og tilføjer:

”Danske Regioner arbejder i næsten alle sager med konsensusbeslutninger, og jeg har stor tillid til, at Anders Kühnau vil være den helt rette til at formidle et sådant bredt samarbejde.”

Radikale Venstre får formandsposten for Danske Regioners Sundhedsudvalg. Det er en post, som Karin Friis Bach også har haft de seneste 4 år, og som hun er glad for, at partiet får mulighed for fortsat at besætte i den kommende periode.

”Stadigt flere bliver ramt af kroniske sygdomme. Vi skal sikre bedre liv for dem ved at øge fokus på forebyggelse og god sammenhæng i sundhedsvæsenet – og jeg vil med posten gøre mit for at sætte det og andre radikale aftryk på sundhedspolitikken i Danmark. Jeg glæder mig virkelig over, at vi kan få mulighed for at fortsætte det arbejde” udtaler hun.

Herudover er der også indgået en aftale om, at Danske Regioner skal arbejde for den anden radikale mærkesag: åbenhed. Der skal sikres gode demokratiske processer, og der skal arbejdes med en bredere involvering, så der sikres en inddragelse af flere regionspolitikere og det mandat, de er givet af borgerne i foreningens politiske arbejde.

Skiftet fra den nuværende formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, til Anders Kühnau, kommer først til at ske i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i foråret. Generalforsamlingen afholdes i Aarhus d. 24. marts 2022.