I en længere artikelserie har Danske Digitale Medier A/S afdækket de manglende lægevagter flere forskellige steder i Region Syddanmark. Der er nu ingen tvivl om, at det er de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) der står bag lukningen, men baggrunden herfor er stadig uklar.

Region Syddanmark indgik i 2007 en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en dækning af vagtlægeordningen i regionens område. Her er der fastlagt 22 konsultationssteder på tværs af regionen, altså er der i snit ét konsultationssted per kommune. Dertil kommer andre høje servicemål som lav ventetid på telefonen og sygebesøg hos borgere. Alt sammen en aftale politikerne er meget glade for, men en aftale som PLO ikke længere mener at kunne overholde.

På trods af et meget konsistent antal af praktiserende læger samt et konsistent antal patienter per læge føler lægerne et større pres end nogensinde før. Dette skyldes blandt andet mere behandlingskrævende patienter, patienter der bliver ældre end før og andre faktorer, som ikke nødvendigvis afspejler sig i de tal. Dertil kommer, at man i Region Syddanmark har gjort det frivilligt at være en del af vagtlægeordningen, et frit valg der bunder i et ønske om at passe på lægerne, forklarer PLO.

Det er blevet bekræftet af både Region Syddanmark og PLO, at sidstnævnte gentagende gange har forsøgt at genforhandle den aftale der ligger. Dette har man imidlertid afvist fra regionens side, ja faktisk har man stået meget fast. Der er kun ganske få elementer der har været til diskussion siden 2007, der er altså tale om en snart 15 år gammel aftale.

Politisk slag skal stå

Nu har man dog valgt at acceptere en genforhandling, der indledes først i det nye år. Det er vurderet uholdbart, at PLO har valgt at lukke 10 ud af 22 konsultationssteder – og der er behov for en fælles samtale omkring hvordan Region Syddanmark og PLO i fællesskab kan sikre den bedst mulige service for borgerne.

PLO’s udgangspunkt er meget klart. Der skal være færre konsultationssteder. Helt fra 2007 har PLO foreslået fire konsultationssteder; et konsultationssted per akutsygehus. Dog har PLO en forståelse for, at fire steder måske er i underkanten, derfor har man foreslået at oprette konsultationssteder på de syv eksisterende sygehuse i Region Syddanmark.

Men her kommer til at skulle et politisk slag til. Formand for Udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark, Bo Libergren, har gentagende gange til Danske Digitale Medier A/S understreget, at han ikke ønsker færre konsultationssteder. Han er overbevist om, at de 22 eksisterende konsultationssteder er nødvendigt for en god service til borgerne. Det står altså stik imod PLO, der mener at de på ingen måde kan bemande så mange konsulationssteder med de læger der er til rådighed.

Om Libergren står fast ud fra et ideologisk synspunkt eller fordi han som udvalgsformand skal repræsentere hele regionen – og at han ved, at det ikke bliver populært at lukke et konsultationssted, vides ikke. Men det er helt sikkert, at Libergren står fast.

Det kommer bare ikke til at virke. PLO har allerede på nuværende tidspunkt understreget, at det ikke er muligt for dem at dække de 22 konsulationssteder. Derfor synes det meget nødvendigt, at politikerne i Region Syddanmark får prioriteret hvor de mener der er et behov for konsultationssteder. Det er den eneste måde for Region Syddanmark at få indflydelse på hvilke steder er der åbne, for i den situation man har nu står regionen uden indflydelse på et så centralt område som vagtlægedækningen.

Derfor står det altså klart, at de lokale regionsrådsmedlemmer skal i hårde forhandlinger med deres politiske kollegaer i Regionsrådet. For der er næppe nogen der giver sig med det samme. Alle holder på deres konsultationssted og det kan blive svært at nå til enighed. Der kommer til at stå flere politiske tværslag, hvor politikere også internt skal være klar til at gå i kamp for deres by. Det synes usandsynligt, at alle 22 konsultationssteder kan forblive åbne.

Læger i lose-lose-situation

Når der bliver pres på politikerne i spørgsmålet om en lægevagt står de ikke alene. For det er ikke kun politikerne der skal gennem svære forhandlinger. De skal selvsagt stå på mål overfor vælgerne om fire år, men for lægerne er der også meget på spil.

Bo Libergren, formand for Udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark, har fra start stået meget fast på, at der er tale om en beslutning truffet af lægerne alene. Det forsøger lægerne slet ikke at løbe fra, men de forsøger at forklare hvorfor.

I samme ombæring kommer de i befolkningen til at fremstå som utilstrækkelige – og i lyset af en dokumentar om lønninger – også grådige. Det er et billede de formentlig er meget kede af, for lægerne burde være helt i top når det kommer til troværdighed. Desuden burde lægerne i en politisk teoretisk ramme også have en stor grad af derservingness, altså en stor villighed fra befolkningen til at give gode vilkår på grund af deres store samfundsmæssige indsats.

Men sådan står det bare ikke til. Lægerne står lige nu som skurkene der dels får alt for høj løn og dels slet ikke leverer det til samfundet, som befolkningen måske har en forventning om. Det gør altså, at lægerne står i en meget svær situation.

De vil, formentlig, gerne leve op til selv de mest ambitiøse servicemål. Men på den anden side står de med en stor intern udfordring. På landsplan falder antallet af læger – og i Region Syddanmark angiver omkring halvdelen af de praktiserende læger, at de føler sig så pressede at de ikke kan varetage en vagtopgave oveni deres dagtid.

Altså står de nu med en afvejning. De skal vælge mellem befolkningens syn på dem og deres arbejdsbyrde. På den anden side af bordet sidder et Regionsråd, der skal vælge hvilke kommuner der kan opretholde et konsultationssted og hvilke kommuner der må se sig forbigået. Der kommer til at være flere tværslag i denne sag.