De partier, der ikke har sæde i byrådet i dag, forsøger naturligvis at skabe et billede af at tingene i byrådet, der ikke har kørt efter bogen, kun kan løses med en stemme på dem. Cecilie Rod fra Enhedslisten, der har haft del i magten og konstitueringen de sidste 8 år, påstår endda at NU vil hun sørge for at tingene går ordentligt til. Det er fair nok, at en del af de nuværende byrådsmedlemmer og Cecilie Rod har lært meget i forhold til politisk kontrol af en magtfuld borgmester. Den læring er især vigtig hvis man sidder i en partigruppe med absolut flertal (læs Socialdemokratiet). Hele det nye byråd bør have som fokuspunkt at genoprette tilliden mellem borgerne og byrådet. Som kandidat uden for byrådet vil jeg endda påstå, at det vil hjælpe med frisk energi til at huske de nuværende og evt. genvalgte byrådsmedlemmer på det. Jeg har følgende forslag til det kommende byråd.

Byrådsmedlemmer bør ved rygtedannelse, uanset politisk tilhørsforhold, undersøge sager, der ser mærkelige ud, for at få afkræftet eller bekræftet om der er ting, der skal ændres.
Kasketforvirring og inhabilitet skal undgås. Det giver et dårligt arbejdsmiljø hvis man både er politiker og ansat på rådhuset.
Der bør laves en reform, der fjerner honorarer i eksempelvis ADP og Fredericia Spildevand og i stedet forhøjer grundbeløbet, der modtages som menigt byrådsmedlem. Derved fjernes mistro om at politikerne er styret af økonomiske motiver.
Byrådsmedlemmerne bør følge så godt med i deres ansvarsområde og i de afdelinger, der hører til deres udvalg, at vi undgår at bruge den ene million efter den anden på eksterne undersøgelser.
Byrådsmedlemmerne bør inddrage borgerne i alle beslutninger så meget som muligt og være åben omkring hvilke aktører, der giver disse input.

Niels Martin Vind, byrådskandidat for Venstre