En ny klimaaftale sætter et ambitiøst niveau for Middelfart Kommunes klimatiltag i de kommende år. Med aftalen giver Byrådet håndslag på, at ambitionerne skal bakkes op af konkrete handlinger og økonomiske midler i en årrække frem.

Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050 og allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 % i forhold til 1990-niveau. Det er meget ambitiøse mål, som det kræver en helhjertet politisk indsats for at opnå. Det særlige ved aftalen er, at den sætter rammer for klimaområdet langt ud i fremtiden.

Aftalen betyder blandt andet, at:

  • Fra 2021 skal alle budgetforslag klimavurderes i forhold til udledning af drivhusgasser
  • Fra 2022 og frem afsættes en grundramme på i alt 2,9 mio. kr. årligt til at sikre realisering af planen – blandt andet gennem partnerskaber og mindre projekter
  • Byrådet vil arbejde på at øge andelen af vedvarende energi fra solceller – ambitionen er i størrelsesordenen 200 hektar solceller

Samtidig har et samlet byråd aftalt, at der skal anvises alternative løsninger, hvis tiltag fra aftalen enten udgår eller ikke kan opfyldes. Alternativerne skal give et tilsvarende eller bedre resultat i CO2-regnskabet. Byrådet forpligter sig dermed til at fastholde de ambitiøse mål helt frem til 2050.

– Klimaudfordringerne vokser dag for dag. Derfor er det nødvendigt, at vi handler nu. Med den her aftale rykker Middelfart Kommune helt forrest i feltet med hensyn til ambition og handlekraft. Vi har givet hinanden håndslag på, at vi går hele vejen – også når vi skal tage de svære beslutninger. Med den her aftale handler vi lokalt, men tænker globalt, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Den politiske aftale sætter hegnspælene rundt om selve DK2020 Klimahandlingsplanen, som byrådet skal vedtage den 7. december 2020 tage stilling til en køreplan for de konkrete tiltag i form af DK2020 klimahandlingsplanen. Den følger to spor: Implementerings- og udviklingssporet. Planen forfølger først og fremmest implementeringssporet, der indeholder de løsninger og teknologier, som vi allerede kender, og som er nødvendige for at komme det første stykke ad vejen mod en 70 % reduktion af CO2. Derudover suppleres med et udviklingsspor, der omfatter de muligheder, som vil opstå over de næste 30 år.

Blandt de konkrete handlinger vil byrådet i dialog med Middelfart Fjernvarme fremme fjernvarmeforsyningen i flere af kommunens bysamfund. Også i mindre lokalsamfund skal fælles grønne energiløsninger kunne realiseres. I det åbne land skal blandt andet varmepumper og jordvarme fremmes.

– Nye tiltag skal så vidt muligt tjene flere formål end CO2-reduktion og klimatilpasning. Når der rejses skov, arbejder der fx med rekreative forbindelser – og dermed fremmes mental og fysisk sundhed. Når der bygges nyt, sikres klimaneutralitet og sundt indeklima samtidigt. I byudviklingen fremmes biodiversitet, rekreative forbindelser og sunde rammer for det gode liv, forklarer borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Planen indeholder mange virkemidler og tiltag inden for kommunens handleområde. Men målsætningen om klimaneutralitet kræver handling langt ud over den kommunale organisation. Derfor indeholder planen også en række virkemidler, hvor kommunen fremmer og motiverer lokalsamfundet til at virke for klimaplanen.

Middelfart Kommune vil også i de kommende mange år tage initiativ til at indgå i partnerskaber, der skal sikre planens realisering. Med klimaplanens virkemidler vil byrådet arbejde aktivt for, at omverdenen og samfundet tilpasses og drager nytte af en mere bæredygtig fremtid.

Fra 2021 gennemføres to årlige opfølgninger på DK2020 klimahandlingsplanen. Opfølgningen sikrer, at handlingerne realiseres og CO2-reduktionen måles.

Citater fra byrådets partier:

Kaj Johansen, Socialdemokratiet
Denne aftale giver os alle mulighed for at være med til at tage ansvar og gøre noget lokalt. Middelfart kommune og borgerne, kan i fællesskab skabe løsninger til gavn for miljøet. Vi vil være foregangskommune og udvikle ideer, der kan sprede sig, i tæt samarbejde med borgerne. Der er behov for handling, både globalt, lokalt og i det enkelte hjem. Vi glæder os til at komme i gang med de mange spændende initiativer.  

Regitze Tilma, Venstre
Venstre har store ambitioner på klimaområdet, og derfor er vi med i klimaplanen. Vi lægger stor vægt på en udmøntning, der involverer borgere og virksomheder og inviterer dem ind i partnerskaber om at nå målene. Vi er med i aftalen for at få indflydelse og sætte klare aftryk på, hvordan det her område skal forvaltes og for at sikre, at de enkelte tiltag giver mening for borgerne og lokalsamfundene og dermed styrker den samlede klimaindsats.

Mikkel Dragsmose-Hansen, SF
Vi er med i aftalen fordi klimaet skal mærke lokal handling. SF kæmpede for at få turisme, landbrug og årlige klimaregnskaber med. Der blev lyttet, og vi er glade for, at alle partier bakker op. Fremtidens grønne omstilling vil kræve politisk mod – vi er klar til at gå alle skridt for, at jorden også er der til næste generation.

Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti
Det her er virkelig en kæmpe udfordring, som vi har taget hul på. Jeg er meget tilfreds med kvaliteten af det oplæg, som forvaltningen har leveret. Klimaindsatsen er en bunden opgave, og hvis ikke vi gør det 100 procent, så kommer vi bagud. Så det skal vi forpligte os på. Det er vi med på som grønt parti, og nu ligger bolden hos det samlede Middelfart Byråd.

Paw Nielsen, Enhedslisten
Dette er en god og ambitiøs aftale, som bringer Middelfart på kurs mod Paris-aftalen. Vi er ekstremt glade for at vi blandt andet fik indføjet, at Middelfart som minimum skal have lige så meget skov som landsgennemsnittet, og ikke som nu ligge i underkanten. Vi er glade for, at det er en aftale, som alle partier er med i. Enhedslisten Middelfart vil arbejde for at målene er nået længe før 2050. For dig, os og de kommende generationer.

Steffen Daugaard, Dansk Folkeparti
Det er en god klimaaftale, vi har lavet. Jeg betragter aftalen som en rammeaftale, der i fremtiden vil være under konstant forandring. Kataloget er dynamisk og være genstand for forandring, som tiden går og klimaområdet udvikler sig. Vi er i Dansk Folkeparti især glade for afsnittene om skovrejsning og sikre og klimaneutrale energiforsyninger. De berørte områder vil forhåbentlig også være tilfredse.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer