Tre personer fra Fredericia er i dag blev dømt skyldige i sager om grov momssvig, som udløser alvorlige fængselsdomme. Den 69-årige blev idømt betinget fængsel i to år og 9 måneder med to års prøvetid samt en tillægsbøde på 11.550.000 kr. Han skal betale nogenlunde samme beløb til SKAT, og han blev endvidere frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Dommen falder på baggrund af forsætlig momssvig af særlig grov karakter i en række virksomheder med navnene HRD Skandinavia Paulsen og Søn ApS, Danson ApS, Dan-son Trailer og JP Trailer S.M.B.A.

Den 69-årige er desuden dømt for overtrædelse af våbenloven og har fået konfiskeret et haglgevær, som han havde på sin bopæl uden politiets tilladelse.

Den 69-årige har i noget af perioden arbejdet sammen med den 33-årige kvinde og den 60-årige kvinde, og der blev derfor også som nævnt afsagt dom mod de to kvinder ved Retten i Kolding i dag.

Den 33-årige kvinde blev idømt betinget fængsel i et år og tre måneder samt 120 timers samfundstjeneste. Den 33-årige kvinde blev desuden idømt en tillægsbøde på 2.975.000 kr., og hun skal betale lige under tre millioner til SKAT.

Den 60-årige kvinde fik en dom på betinget fængsel i et år og seks måneder med to års prøvetid. Kvinden fik endvidere en tillægsbøde på 5,5 millioner kr. og skal betale nogenlunde det samme beløb til SKAT.

Der er undervejs blevet beslaglagt beløb på konti og lastbiler, og retten vil tage stilling til det spørgsmål senere.

Det var en enig domsmandsret, der afsagde dommen. De tiltalte var ikke til stede i retten.