Fredericias lokalafdeling af Alternativet(Å) afleverede tirsdag den 14. september deres stiller liste på rådhuset,
og er med deres fire kandidater, nu klar til kommunalvalget i Fredericia.

Alternativets fire kandidater er

  • Ecaterina Pedersen
  • Martin Runager
  • Kim Arthur Nielsen
  • Mads Wiig Ehmsen 

Partiet har nogle sager der ligger dem tæt på hjertet, som de fortæller om i nedenstående pressemedelelse.

Ny politisk kultur:
Ansvarlighed – og habilitet – (Afskaffelse af honorarer til byrådet udpegede i div. selskaber).

Åbenhed – (Fuld aktindsigt i høringer, – udbud, – byggesager og licitationer).

Gennemsigtighed i alle politiske beslutninger 


Lokal Klima:
Lokal Klima-plan for hele Fredericia Kommune – opland og Landzoneområder skal med

Plads til natur i Elbodalen og på Trelde Næs

Klima – udvalg – (borgerdrevet – skal vurdere indkøbspolitik – uden politikere – cirkulært forbrug)

By, bolig og erhverv / lokale løsninger

Nye Boliger i gamle bygninger – Nye Boligplaner – boligkommission

Erhvervslivet skal tage medansvar 

Invester i mennesker:
Jobcenter: Skal være for jobforløb – Syge skal ud af jobcenteret, og vi vil ikke se på flere sengeliggende ressource forløb –

Det kan vi som lokalsamfund ikke være bekendt.

Alternativet vil skabe et samfund, hvor alle mennesker er værdifulde og hvor der er tillid til at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet.

Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskaber, uanset om det er som fuldtids- eller deltidsansat, i praktik eller som frivillig.”

Opsøgende social ombudsmand til Handicappede og Udsatte