Borgere og pårørende kan nu ringe 80 200 500 og tale fortroligt med professionelle rådgivere på Alkolinjen, en ny national telefonrådgivning om alkoholproblemer. Alkolinjen skal støtte borgerne i at komme videre med løsning af deres problemer – og fortælle om de behandlingstilbud, som også Vejle Kommune tilbyder.

En af de højt prioriterede opgaver for Alkolinjens rådgivere er at oplyse borgerne om yderligere gratis og professionel hjælp og behandling – og med fokus på kommunernes tilbud:

– I Vejle Kommune har vi både gratis alkoholbehandling til mennesker med alkoholproblemer og til deres koner, mænd, kærester og børn. Vi tilbyder bl.a. samtalebehandling individuelt og i grupper, webbaseret behandling og medicinsk behandling. Pårørende kan også inddrages i behandlingen. Man har altid mulighed for at være anonym i sin henvendelse og i behandlingen, siger Janne Skott Børgesen, afdelingsleder i Vejle Misbrugscenter.

Fortrolig samtale og eventuel mere gratis hjælp

Alkolinjen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund. Formålet er at støtte borgere med alkoholproblemer og deres familier. Bjarne Elholm, leder af Alkolinjen, fortæller, at det er et af tilbuddets hovedformål at åbne døren til den hjælp og de behandlingstilbud, som kommunerne allerede tilbyder og er dygtige til.

– Endnu flere end de, der får hjælp i dag, skal kende til og tage imod den hjælp, som de kan få i kommunen. Det gælder ikke kun dem, der personligt har et alkoholproblem, men også deres familier og børn, siger Bjarne Elholm.

Mange flere skal have hjælp og behandling

Det har siden 2007 været kommunernes opgave at tilbyde gratis alkoholbehandling og oplyse om det til borgerne, og der er god grund til at få flere i behandling. Kit Broholm er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen og siger, at alkoholafhængighed er et stærkt underbehandlet problem. Der går i gennemsnit 10-12 år, før borgere med alkoholproblemer kommer i behandling.

– Det er alt for længe. For den drikkende er det langt lettere at få effekt af behandlingsforløbet, hvis der sættes ind tidligt. For børnene kan den lange ventetid betyde, at det er den bedste del af deres barndom, der belastes af alkoholproblemer. Hvis pårørende eller den drikkende får rådgivning i tide, er der bedre chancer for, at familien ikke bryder sammen på grund af alkoholproblemet, siger Kit Broholm.

Det vurderes, at 140.000 mennesker er afhængige, men kun ca. 15.000 modtager egentlig alkoholbehandling. Dertil kommer, at pårørende og navnlig børn belastes meget af alkoholproblemer i familien. Det er belastninger, der hos børnene kan sætte sig som livslange psykiske vanskeligheder. Denne underbehandling eksisterer bl.a., fordi alkoholproblemer er et tabuiseret problem. Det kan være svært at tale om alkoholproblemer.

 

FAKTA:

Alkoholproblemer skader ikke kun den, der drikker

– En partner og børn til en person med alkoholoverforbrug belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den der drikker.- At have et alkoholproblem eller at være pårørende til en person med et overforbrug er en situation som mange forsøger at skjule, selvom der er mulighed for at få hjælp.

Alkolinjen

Telefonrådgivning der giver mulighed for at tale om eget eller andres forbrug af alkohol og få gode råd og støtte i forhold til at komme videre med problemerne.

Kommunen tilbyder gratis hjælp

Det har siden 2007 været kommunernes opgave at tilbyde gratis alkoholbehandling og oplyse om det til borgerne.