Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om at etablere en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark.

Fængsels- og transportbetjentene er en uundværlig del af kriminalforsorgen og spiller en central rolle for trygheden i Danmark. Imidlertid er der desværre stor mangel på fængselsbetjente og transportbetjente.

Manglen på fængselsbetjente skal bl.a. ses i lyset af, at der i kriminalforsorgen i perioden 2017-2020 er stoppet ca. 60 fængselsbetjente årligt (netto), mens antallet af indsatte i landets fængsler samtidig er steget.

Regeringen har derfor indgået en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark. Den nye afdeling af skolen skal være med til at løfte den store udfordring med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til uddannelsen til fængselsbetjent og uddannelsen til transport- og bevogtningsbetjent.

I dag findes der to afdelinger af skolen for fængsels- og transportbetjente i hhv. Møgelkær og Birkerød. Regeringen og partierne er enige om, at der er et behov for at gøre uddannelsen lettere at tilgå.  En rekrutteringsanalyse udarbejdet af kriminalforsorgen viser, at mange ansøgere til fængselsbetjen-tuddannelsen og transportbetjentuddannelsen vælger praktik- og ansættelsessted ud fra nærhed til bopælen. Samtidig har de største rekrutteringsudfordringer i flere år været i Østdanmark, hvor flere af landets største fængsler, herunder Storstrøm Fængsel, er placeret.

Derfor er regeringen sammen med partierne enige om at åbne en ny afdeling af skolen for fængsels-og transportbetjente i netop Sydøstdanmark. Der er afsat ca. 70 mio. kr. i perioden 2022-2025 til den nye afdeling af skolen, som forventes at have kapacitet til et årligt optag på op til 100 fængselsbetjentelever og 50 transportbetjentelever.

Formålet med den nye afdeling af skolen er at øge kriminalforsorgens rekrutteringsgrundlag og gøre det lettere for flere at træffe valget om at uddanne sig til fængselsbetjent eller transportbetjent.

Den nye afdeling af skolen er en delaftale i forhandlingerne om en kommende økonomisk flerårsaftale for kriminalforsorgen. Forhandlingerne om den samlede aftale er i øjeblikket i gang.

Det er er endnu ikke truffet beslutning om, hvilken kommune der skal huse den nye afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente. Placeringen vil blive drøftet i forhandlingerne om den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen.

Nick Hækkerup:

– Vores fængselsbetjente og transportbetjente leverer hver dag et uundværligt arbejde for et trygt og sikkert Danmark. Desværre er der lige nu stor mangel på fængsels- og transportbetjente, og derfor er jeg glad for, at regeringen med et bredt flertal af Folketingets partier i dag kan præsentere en aftale om en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark. Nærhed betyder noget, og det har stor betydning for rekrutteringen, at vi gør uddannelserne mere tilgængelige for flere ved at rykke dem tættere på. Derfor er det godt, at den nye afdeling af skolen kan åbne i Sydøstdanmark, hvor der aktuelt opleves særligt store udfordringer med mangel på fængselsbetjente.

Morten Dahlin (V):

– Venstre har længe presset på for at etablere en uddannelsesmulighed, der kan dække Sydsjælland samt Lolland-Falster. Med et stort fængsel i lokalområdet, giver det rigtig god mening at have en fængselsbetjentuddannelse tæt på. Det gør det nemlig mere attraktivt at søge ind og bidrager til at håndtere rekrutteringsudfordringerne i Østdanmark. Desuden har kommunerne på Sydsjælland og Lolland-Falster længe efterspurgt en ny fængselsbetjentuddannelse, og det er jeg glad for, vi nu giver dem.

René Christensen (DF):

– Fængsels- og transportbetjente arbejder hver dag benhårdt på at sikre danskernes frihed, tryghed og sikkerhed. Det kan vi ikke takke dem nok for. Desværre mangler vi alt for mange fængsels- og transportbetjente. Det skal vi have ændret på. En del af problemet skyldes afstanden til uddannelsesstederne. Med den nye afdeling vil vi rykke helt tæt på en række nye potentielle elever. Jeg er derfor glad for, at vi i Dansk Folkeparti endelig er nået til enighed med et flertal af Folketingets partier om at oprette en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark. Den nye afdeling kan med fordel placeres – tæt på Storstrøms Fængsel – i Nykøbing Falster, der med over 30 erhvervsuddannelser og 4.000 studerende byder på et godt studiemiljø.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

– Det er afgørende, at vi sikrer flere ansatte, bl.a. til Storstrøms Fængsel, som er hårdt ramt af personalemangel. Og da der i dag er der meget langt fra Lolland-Falster til skolen i Birkerød, giver det mening at sikre en ny skole i Sydøstdanmark. Jeg er overbevist om, at når uddannelsen kommer inden for en rimelig afstand af ens bopæl, bliver det mere realistisk for den enkelte at tage den, og så er jeg som både landdistrikts- og retsordfører begejstret for flere uddannelser lokalt. En ny skole er godt, først skridt, men for at komme helt i mål, skal vi have genindført elevlønnen på fængselsbetjentuddannelsen, så flere får lyst til at være fængselsbetjent.

Samira Nawa (RV):

– Fængselsbetjentene er hårdt pressede. Kollegaerne er blevet færre i de seneste år samtidig med at antallet af indsatte er steget. Derfor har vi en stor opgave foran os med at få rekrutteret flere til uddanne sig til at varetage den vigtige opgave det er at være fængselsbetjent eller transportbetjent. I Radikale Venstre mener vi, at etablering af en ny afdeling skolen vil hjælpe på rekrutteringsproblemet.

Rosa Lund (EL):

– Vi synes, det er vigtigt, at man kan uddanne sig i hele landet, og derfor er vi rigtig glade for, at det er muligt at lave en skole for fængselsbetjente. Der mangler virkelig fængselsbetjente og en skole mere er en del af løsningen, så næste skridt må være, at der også kommer elevløn på uddannelse!

Briit Bager (K):

– Vi har alvorlig mangel på fængselsbetjente, og det er vigtigt, at vi tager alle værktøjer i brug. Derfor er jeg meget tilfreds med, at der nu er endnu et sted, man kan uddanne sig til fængselsbetjent. Det er en yderst vigtig samfundsopgave at løse.

Pernille Vermund (NB):

– Det er afgørende for fængselsbetjentenes arbejdsmiljø og for at skabe meningsfuldt indhold i betjentenes arbejde med de indsatte, at der i fremtiden uddannes flere fængselsbetjente end i dag. Det nye uddannelsessted i Sydøstdanmark vil kunne løfte en del af den opgave. Den konstante mangel på personale trækker alt for mange veksler på fængselsbetjentene, og det er en bunden politisk opgave at få det løst.

Henrik Dahl (LA):

– Den akutte mangel på arbejdskraft er et problem, som præger Danmark på tværs af en lang række brancher. Det gælder også inden for Kriminalforsorgen. Derfor er Liberal Alliance glade for at være med til at uddanne flere dygtige fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark, hvor problemet er særligt stort. Aftalen er resultatet af et godt politisk samarbejde, som kommer til at løse konkrete udfordringer.

Torsten Gejl (ALT)

– Uddannelse er nøglen til udvikling, og det gælder også retsstaten. En retsstat uden ordentligt uddannende fængsels-og transportbetjente er ikke en optimal retsstat. Derfor er Alternativet også glade for, at være med at etablere en ny skole for fængsels- og transportbetjente.