Kommunerne forpligtes i henhold til den indgåede indfødsretsaftale til at tilbyde medvirken i en grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Ceremonien skal afholdes under forhold som sikrer en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret.

I juni 2018 indgik et flertal i folketinget en ny indfødsretsaftale, hvor tildelingen af dansk statsborgerskab fremover betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni. I aftalen forpligtes kommunerne til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt, første gang i efteråret 2019.

Baseret på data fra 2017 og 2018 tildeles omkring 60 fredericianere årligt dansk statsborgerskab. 

Ceremonierne foreslås afholdt i byrådssalen to gange årligt. 

Beslutningen om dansk statsborgerskab/indfødsret vedtages i Folketinget 2 gange årligt – typisk i januar og juni måned.  Kommunerne er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni tidligst 1 måned før og senest 4 måneder efter loven er trådt i kraft. 

Kommunerne er forpligtet til anvise ansøgere om grundlovsceremonien ved offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv. Her skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren.

Ceremonien indledes ved, at repræsentanten for kommunalbestyrelsen oplyser, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den tidligere nævnte erklæring under ceremonien under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

Rent praktisk kunne ceremonien gennemføres ved, at et medlem af kommunalbestyrelsen gennemfører ceremonien med bistand fra rådhusbetjente, og en medarbejder fra Borgerservicecentret. 

Alternativt kunne ceremonierne gennemføres af kommunens giftefogeder. Giftefogederne er ansat i administrationen på Fredericia Rådhus, og har kompetencerne til at afvikle og højtideligholde en grundlovsceremoni. Af praktiske årsager vil det være vanskeligt at tilbyde borgerlige vielser samtidig med afvikling af grundlovsceremonien. Derfor anbefales det, at Fredericia Kommune ikke tilbyder borgerlige vielser de lørdage, hvor der afvikles grundlovsceremoni.

Kommunerne kompenseres for opgaven, og der er til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Udgifterne dækker administrationen samt deltagelsen fra embedsmænd i ceremonien.

www.eventc.dk
Skal du med til nogle fede koncerter? Klik her og se mere.