AffaldGenbrug adopterer skoleklasse fra Petersmindeskolen for at tage et større socialt ansvar. Via virksomhedsbesøg får eleverne indsigt i arbejdslivet og får større inspiration til at tage en uddannelse. AffaldGenbrug er glade for det tættere partnerskab, da det øger medarbejdertilfredsheden at inspirere både børn og unge.

Hvad er arbejdsmiljø? Hvor bliver storskraldet af, når bilen har hentet det? Og hvorfor har medarbejderne på genbrugspladsen orange tøj på? Det var nogle af de spørgsmål, eleverne fra 2.a på Petersmindeskolen skulle have svar på, da de i sidste uge var på deres første læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed AffaldGenbrug. Det var det første af mange besøg hos AffaldGenbrug, som eleverne skal på gennem hele deres skoleforløb.

Adoptionen er et resultat af initiativet Virksomheder adopterer skoleklasser, som VirksomhedsNetværket har lanceret år tilbage. Initiativet udspringer af et ønske om et tættere partnerskab mellem en virksomheder og en skoleklasse. Idéen er at styrke forholdet mellem skole og erhvervslivet, så eleverne lærer diverse arbejdspladser at kende. Partnerskabet inddrager alle fag i skolen, og det er både skoleklasser fra folkeskolen, friskoler og private grundskoler, der indgår i initiativet.

Socialt ansvar og medarbejdertilfredshed

Når AffaldGenbrug indgår i samarbejde som dette, handler det i første omgang om at tage et socialt ansvar for at hjælpe eleverne godt på vej ved at give dem oplevelser og viden om arbejdslivet, som de ellers ikke ville få i den ordinære undervisning.

Vi er rigtig begejstrede for at være med i initiativet ’Virksomheder adopterer skoleklasser’. Klassens første besøg var en stor succes for både børn og ansatte. Børnene var meget nysgerrige og spørgelystne, og medarbejderne nød at svare på de mange spørgsmål. I første omgang skulle vi naturligvis lige lære hinanden at kende, men vi fandt hurtigt en fin kemi. I AffaldGenbrug er initiativet også et godt indslag i hverdagen, da medarbejderne får sat nyt perspektiv på deres opgaver og får et kreativt afbræk”, fortæller Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder hos AffaldGenbrug, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

Kreativitet og faglighed i god forening

På Petersminde skolen har man i forvejen en klasse, der er blevet adopteret. Og de håber snart på, at der kommer flere adoptioner, da Petersmindeskolen er rigtig glad for initiativet.

”Det er et spændende forløb, hvor eleverne gennem en årrække får lov til at følge AffaldGenbrug på nært hold. Udover selve oplevelsen giver det også et fagligt input, som vi kan bruge aktivt og kreativt i undervisningen. I takt med at eleverne bliver ældre, får de kendskab til uddannelses – og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse, da de møder profiler i erhvervslivet, som de kan identificere sig med. Dermed bliver det forhåbentligt nemmere for dem at træffe de rigtige valg, når de forlader folkeskolen”, siger Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen.

Faktaboks

I 2007 var VirksomhedsNetværkets adoptionsprojekt nomineret til Netværksprisen. Netværksprisen betragtes af erhvervslivet som ’erhvervslivets ridderkors’. Netværksprisen gives til en virksomhed, som gennem konkrete initiativer og handlinger har vist et socialt ansvar.