I en pressemeddelelse oplyser havneselskabet ADP, at de er glade for at have forklaret og dokumenteret, at selskabet har håndteret nogle uregelmæssigheder for år tilbage professionelt og med aktionærernes interesse for øje. ADP vil fremadrettet knytte en endnu tættere kontakt til byrådene, så deres aktionærer kan betrygges i, at havneselskabet sikrer den bedst mulige drift til gavn for borgerne i de tre ejerkommuner.

ADP’s bestyrelse har d.d. modtaget et brev fra ejerne – Fredericia, Nyborg og Middelfart Kommuner. Brevet er en kvittering for en redegørelse, som selskabet i august blev bedt om at udarbejde. Redegørelsen, som blev afleveret i sidste uge, har netop været behandlet i hhv. Fredericia og Nyborg byråd. ADP’s bestyrelse har taget aktionærernes kvittering og kommentarer i brevet til efterretning.

  • – ADP er glad for, at redegørelsen har forklaret og dokumenteret, at selskabet har håndteret nogle uregelmæssigheder for år tilbage professionelt og med aktionærernes interesse for øje. ADP vil bl.a. fremadrettet knytte en endnu
  • tættere kontakt til byrådene, så vores aktionærer kan betrygges i, at vi sikrer den bedst mulige drift til gavn for borgerne i de tre ejerkommuner, skriver ADP

ADP´s bestyrelse skal sikre at aktionærerne – dvs. i sidste ende Fredericias, Nyborgs og Middelfarts borgere, får mest muligt ud af driften af deres aktiv. Det gøres inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder aktieselskabslovgivningen, samt ikke mindst de rammer og strategier for selskabets drift og udvikling, som de tre ejerkommuner har fastlagt i selskabets vedtægter og kommunernes indbyrdes aktionæroverenskomst.

Selskabet har igennem de senere år gennemgået en betydelig modernisering, professionalisering og udvikling, og det er yderst tilfredsstillende, at selskabet i år, i et i øvrigt stærkt konkurrencepræget marked, forventer at levere det bedste årsresultat nogensinde med en kraftig stigning i omsætning og resultat. Når man driver virksomhed, er der altid mulighed for forbedringer. Også hos ADP. Selskabet har noteret, at ejerne ønsker at udvise et endnu mere aktivt ejerskab, hvilket hilses velkomment og ses som en mulighed for yderligere at styrke selskabets vækststrategi og realiseringen af samme.

Herudover har selskabet ikke yderligere kommentarer til redegørelsen.

Fakta om ADP A/S

ADP ejer og driver erhvervshavnene i Fredericia og Nyborg, driver erhvervshavnen i Middelfart og ejer og driver lager- og logistikområdet Taulov Dry Port i et joint venture med PFA Pension. 

ADP beskæftiger 68 direkte ansatte, og ca. 8.000 er indirekte beskæftigede i tilknytning til ADP’s virksomhed.

ADP omsatte i 2020 for 131,2 MDKK med et resultat på 66,6 MDKK. Selskabet har for kort tid siden meddelt selskabets halvårsregnskab for 2021 med det bedste halvårsresultat nogensinde på 45,6 MDKK.

Direktion: Adm. Direktør Rune D. Rasmussen

Bestyrelse: Formand, Adm. direktør Erik Østergaard; Næstformand, Borgmester Steen Wrist (S); Byrådsmedlem Christian Jørgensen (V); Byrådsmedlem Kaj Refslund (V); Adm. direktør Jens Ellegaard Andersen; Advokat, LL.M. Brigadegeneral Christian Herskind Jørgensen; Medarbejdervalgt medlem, Christian Hauge; Medarbejdervalgt medlem, Leif Salling-Thomsen; Medarbejdervalgt medlem, Jan Nielsen