Resultatet af brandundersøgelsen af sommerens voldsomme brand på Randbøl Hede ved Vejle foreligger nu. På grund af brandskadernes omfang og karakter har det ikke været muligt at finde et konkret arnested og heller ikke muligt at påvise en brandårsag. Der har været anvendt brandhunde i forbindelse med undersøgelsen, men de har ikke markeret for tilstedeværelse af brandbar væske. De kriminaltekniske undersøgelser har heller ikke fundet tegn på brug af brandbare væsker.

Det var den besked Sydøstjyllands Politi i går kunne overbringe til indbudte beboere fra de berørte områder på et informationsmøde, der blev holdt på politigården i Vejle. På mødet gennemgik Sydøstjyllands Politikronologisk hele hændelsesforløbet, – både den slukningsmæssige og den politimæssige indsats i forbindelse med branden.

Politiinspektør Michael Weiss fortæller: ’Der kom syv borgere til mødet. De var alle blevet evakueret fra deres bopæle ved branden. Det var et værdifuldt møde med en virkelig god dialog med borgerne, som hver især fik mulighed for at fortælle hvordan de havde oplevet branden, evakueringen og den efterfølgende dialog med bl.a. politiet’. Han tilføjer ’Vifik nogle gode læringspunkter i forhold til, hvordan borgerne oplever myndighedernes arbejde og hvad der er vigtigt for dem, når de står i sådan en situation. De gav os flere god tips til hvad vi kunne gøre bedre, eller mere af, hvis det skulle ske igen, så vi er meget taknemmelige for, at de kom og for deres input til os’.

Branden fandt sted fredag den 25. maj 2018 og blev opdaget af en overvågen bilist ca. kl. 11.25. Bilisten ringede 112 og anmeldte branden. Branden blev lørdag den 26. maj om formiddagen erklæret under kontrol, men mindre brande blussede efterfølgende op og efterslukningsarbejde måtte fortsættes helt frem til tirsdag den 29. maj, hvor tilsyn med området overgik til naturstyrelsen. Først den 5. juni 2018 erklærede Trekantbrand hedebranden for endelig slukket. Et område på ca. 8 km2 blev afbrændt som følge af branden, men den omfattende bekæmpelsesindsats gjorde at der skete ikke skade på fast ejendom eller dyr. I løbet af indsatsen blev der dog evakueret en række ejendomme, men det blev ikke brug for kommunal indkvartering, da de evakuerede selv fandt løsninger.

Der blev indsat store styrker – i perioder over 150 mand og forskelligt specialudstyr fra bl.a. forsvaret og naturstyrelsen var i brug. En lang række aktører bidrog til indsatsen: Trekantbrand, Beredskabsstyrelsen, Chrash Tendere fra Billund, Karup og Skrydstrup lufthavne, Naturstyrelsen, Billund og Vejle kommune, lokale landmænd og maskinstationer, Hjemmeværnet og forsvaret i forhold til helikopterstøtte og special brandkøretøjer til terræn (PMV og højakslede køretøjer).