Anni Valgreen fra plejecentret Øster Elkjær i Erritsø er netop blevet kåret som årets praktikvejleder på SOSU-området. Det skete i går ved en overrækkelse på Uddannelsescentret i Fredericia, hvor hun fik ros for sin indsats.

Empatisk, smilende og fuld af guldkorn. Sådan beskriver elever og kollegaer social- og sundhedsassistent Anni Valgreen, som netop er blevet kåret som årets praktikvejleder på SOSU-området i Fredericia.

”Anni er altid en smilende, positiv og nærværende vejleder med en masse guldkorn og god vejledning i lommen. Hun tager sig af sine elever og sørger for, at de får et trygt forløb. Anni er god til at komme med konstruktiv kritik og får ens selvtillid op, når man i visse situationer tvivler på sig selv. Hun husker at rose én, når man har gjort et godt stykke arbejde, og retter én på en god og sober måde, hvis man laver fejl. Anni er kort sagt bare et fantastisk menneske og endnu mere fantastisk vejleder, ” skriver en elev i sin vurdering af Anni Valgreen.

I år er første gang, at kommunen uddeler prisen, som gives på vegne af SOSU-eleverne. Alle elever har haft mulighed for at nominere deres vejleder, og her fik Anni Valgreen altså den højeste score blandt sine kollegaer.

Særligt kvitterer eleverne for, at hun er opmærksom på deres styrker og udfordringer, at hun bidrager til et godt læringsmiljø og sikrer, at de får et godt fagligt udbytte af deres praktik.

Mentor og voksenven i sin fritid

Anni Valgreen har været ansat på Øster Elkjær siden 2013 og har fungeret som vejleder de sidste fire-fem år. I sit arbejde har hun bl.a. gjort sig bemærket for sine kreative evner:

”Anni er meget kreativ og står bag alle vægmalerierne på vores demensafdeling Lærkereden. Hun skriver også sange og synger gerne med beboerne. Hun har en stor indlevelsesevne og empati i arbejdet med sine elever, hvor hun tålmodigt får eleverne til at opnå de mål, de har, ” siger Ea Gissh Seeger Hanmann, der er centerleder på Øster Elkjær.

I sin fritid har Anni Valgreen desuden fungeret som mentor for SOSU-elever og været voksenven for børn.

For sin indsats modtog hun i går en pokal, som blev overrakt af Pernelle Jensen, der er formand for Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune.

”Vi vil gerne anerkende den store uddannelsesindsats, som Anni og hendes kollegaer hver dag yder for de mange elever i Fredericia Kommune. Vi kan se, at vi kommer til at mangle hænder inden for de store velfærdsområder, så der er brug for de gode forbilleder. Fra politisk hold er vi klar til at gå nye veje. Bl.a. har vi vedtaget et pilotprojekt med otte ugers grundforløb, så uddannelsen kan klares på kortere tid. Derudover har vi fokus på at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelser. Her spiller vejlederne en stor rolle – det er dem, der hjælper eleverne på vej og motiverer dem, når arbejdet er svært, ” siger Pernelle Jensen.

”Vi skal huske at hylde de gode eksempler og sætte fokus på den faglige stolthed i SOSU-faget. Vores social- og sundhedspersonale gør en konkret forskel for nogle af de borgere, som har allermest brug for hjælp. Og her har praktikvejlederen en stor andel i, at de nye i faget løser deres arbejde på en værdig og omsorgsfuld måde, ” siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.

De to udvalgsformænd er gået sammen om initiativet Hænder nok, der skal sikre, at Fredericia Kommune også i fremtiden kan rekruttere dygtige medarbejdere inden for velfærdsområdet. Læs mere om projektet her: https://www.fredericia.dk/nyheder/haender-nok-i-fremtiden 

https://v2.billettend.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her