De 3 Sct. Georgs Gilder i Fredericia afholdt torsdag den 18. februar deres fælles nytårsgildehal (medlemsmøde) i Trinitatis Sognegård med deltagelse af godt 40 gildebrødre (medlemmer) og gæster. Et af højdepunkterne er altid, hvem der skal være Årets Spejder.

Proceduren er den, at spejdergrupperne i kommunen fremsender indstillinger til gildernes Fællesråd, som så blandt de indstillede kandidater vælger, hvem der skal være den heldige vinder.

For 2017 blev det Jan Mølgaard Nielsen, som bl.a. er gruppeleder i KFUM-spejdernes Olaf Rye gruppe. Stort tillykke.

I begrundelsen for valget af Jan blev bl.a. nævnt:

  • Han er en ildsjæl af de store for foreningslivet i Fredericia Kommune, og han bruger masser af timer på spejderarbejdet, og i Olaf Rye er Jan både bæverassistent, tropsleder og ikke mindst gruppeleder.
  • Da de Meza gruppen blev nedlagt, var det ikke mindst Jans fortjeneste, at ledere og spejdere fra de Meza på eksemplarisk vis blev optaget i Olaf Rye.
  • Jan er en stærkt medvirkende årsag til, at Olaf Rye gruppen i dag har flotte rammer for spejderarbejdet – en velplejet spejderhytte, pæne udenomsarealer og masser af udstyr til gode spejderaktiviteter.
  • Han har formået at skabe et sammenhold blandt gruppens spejdere, som gør, at de unge mennesker fortsætter med at være spejdere i stedet for at fravælge spejderiet.
  • Da de andre spejdergrupper trak sig fra Friluftsliv I Mange Farver, trådte Jan til, og sammen med en lille stab fik de banket et godt arrangement på benene.
  • Jans motto er, at spejder ikke er noget man går til. Det er noget, man er.
  • Han deltog i Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg som en af lejrens koordinatorer.

I forbindelse med kåringen fulgte som et synligt bevis et diplom, en stor buket blomster samt en økonomisk erkendtlighed.