Hvert år uddeler Kolding Kommune prisen som Årets forening til en forening godkendt under Fritidsrådet. Prisen uddeles i forbindelse med Fritidsfesten den 5. februar 2016. Fritidsfesten er en tak til alle foreninger for det store arbejde, der foregår på frivillig basis i hele Kolding Kommune. Prisen som Årets forening 2015 uddeles til en af følgende 3 nominerede foreninger:

KIF Brydning

Mini brydere

KIF brydning er en stærk og udviklingsorienteret forening, som i sit DNA har indlejret innovation, fornyelse og som er mål- og resultatorienteret

Fornyelsen i foreningen fastlægges og bygger på klare mål og handlingsplaner og et stærkt værdigrundlag, med visionen om at være Danmarks største og stærkeste brydeklub.

Foreningen har indgået et succesfuldt skole samarbejde med Brændkjærskolen, hvor alle elever fra 0-6 klasse afprøver brydesporten 3 gange i løbet af efteråret 2015.

KIF Brydning afholder et af de største ungdomsstævner i Norden – Kolding Cup. Dette er muligt i kraft af at stævnet og konceptet til stadighed udvikles.

Ved Kolding Cup 2015 blev der afviklet en officiel landskamp mellem Tyrkiet og Danmark, den første landskamp på dansk jord siden 2000.

Landskampen blev introduceret som en Megaevent i sammenhæng med stævnet. Landskampen var en stor succes og gentages ved Kolding Cup 2016.

KIF Brydning har været med fra starten af eliteidrætslinjen på Brændkjærskolen. Det er lykkes at tiltrække stærke trænere til bryderne, heriblandt Haakon Nyblom, som er tidligere OL deltager.

Der er etableret en satellitklub i Vamdrup, hvorfra den ene af bryderne på idrætslinjen kommer.

Der afprøves og igangsættes løbende nye bryde og kamsports relaterede aktiviteter, med forskellige sigte, eksempler herpå er BJJ og MMA.

KIF brydning er den første og indtil videre den eneste brydeklub i Danmark som kontinuerligt udarbejder et socialt regnskab. (hvert 2. år)

KIF brydnings formand Niels Hansen blev kåret som årets leder i Danmarks Brydeforbund ved dette års repræsentantskabsmøde.

Udvikling af de aktive brydere følger et nøjes fastlagt system, der har sit afsæt i aldersrelateret træning på alle niveauer. Resultaterne er tydelige med medajler ved både mesterskaber og stærke internationale turneringer.

Træningen varetages af dygtige trænere, som til stadighed deltager i kurser og uddannelse. Jesper Kierkegaard er tilmeldt DIF diplomtræneruddannelse.

KIF brydning er en forening som stadig er ung og fornyer sig trods den høje alder på 115 år.

Niels Hansen KIF Brydning: ”Jeg er stolt og glad for den store frivillige indsats som især vores trænere har leveret.”

 

Kolding Klatreklub

(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )

Kolding Klatreklub er en klub i stadig udvikling og vækst. Kolding Klatreklub blev i 2014 kåret som Årets Klatreklub i Danmark. Det blev de på bagrund af en stor indsats for udvikling af aktiviteter til egne medlemmer. Klubben har ikke kun koncentreret sig om egne medlemmer men har også samlet og udviklet klubberne i hele Region Syddanmark med deres aktiviteter. Sidst og ikke mindst blev deres engagement i at afvikle konkurrencer nævnt i forbindelse med kåringen som Årets klub.

Kolding Klatreklubs erfaring i at afvikle konkurrencer sammen med de unikke rammer, har netop gjort, at Dansk Klatreforbund for første gang har valgt at placere et Danmarksmesterskab i Kolding i 2015. Kolding Klatreklub fik stor ros for afviklingen af mesterskabet, hvor særlig tiltrækningen af publikum høstede stor anerkendelse.

Kolding Klatreklub er kendetegnet af en stor skare af frivillige ildsjæle. De lægger rigtigt meget tid i klubben til daglig og til afvikling af arrangementer og udbygning af klubbens faciliteter. Alle klatreruter i klubben bliver f.eks. pillet ned og nye bliver sat op hvert halve år, for at holde variationen for klatrene.

Klubben har med stor succes oprettet et juniorhold, hvor børn og unge får muligheden for at klatre under kyndig vejledning.

Det sociale spiller en stor rolle i Kolding Klatreklub. Klubben er meget bevidst om at fastholde faste træningstider, så klubbens medlemmer møder hinanden og kan have gavn af den meget forskellige klatreerfaring medlemmerne har. Kolding Klatreklub er en fantastisk klub, hvor alle er velkomne uanset alder, køn, nationalitet og klatreerfaring.

I løbet af året har klubben arrangeret flere klatreture til ’rigtige’ klipper i udlandet, hvor børn og unge har været med. Klubben har desuden lavet flere gratis aktiviteter for Koldings borgere, såsom gratis klatrevæg til Kulturnatten. Klubben holder åbent hus to gange om året, hvor der er gratis at prøve klatring.

Formanden for Kolding Klatreklub Jens Winbladh er stolt: ”Vi takker for anerkendelsen, men uden de frivillige ville det slet ikke kunne lade sig gøre at opretholde den udvikling af klubben, som vi har haft de sidste 4 år. Vores klub bygger på medansvar og socialt fællesskab og det giver os blod på tanden til at fortsætte. F. eks. indvier vi i løbet af det nye år en ny 250 kvm boulder bygget af frivillige.”

 

Kolding Motion

(Foto: Kolding Kommune )
(Foto: Kolding Kommune )

Motionsklubben med fokus på bredden har 20 år på bagen og er gennem de seneste år vokset fra ”en lille kernefamilie” med fokus på langdistanceløb til at være en smeltedigel med adskillige hundrede løbere, der løber langsomt-hurtigt-kort-langt-landevej-trail; der er næsten ingen grænser for klubbens aktiviteter.

Der bliver flere gange om året tilbudt løbekurser med veluddannede instruktører, der guider både nye og rutinerede, men skadede løbere til at få gang i fodsålerne. Mange af de nyankomne på kurserne bliver fanget af sporten og især klubånden og møder trofast op, når kurserne er tilendebragt.

Klubben har det seneste år haft flere Danmarksmestre, stået på sejrsskamlerne i mange store og små løb i både ind- og udland.

Med hjemsted på Bøgelund har klubben et godt udgangspunkt til de mere end 150 motionsture på årsplan. Kolding Motion er som den største forening på adressen også dybt engageret i udviklingen af stedet, så det trods en høj alder har fået et løft med maling og renovering både ude og inde. Klubhuset lægger gulv til adskillige sammenkomster med foredrag, møder og lørdagskaffe efter den lange tur ud i Koldings omegn.

Klubbens sociale liv er en vigtig brik i spillet om at holde fast i medlemmerne. De mødes både til de ugentlige løbeture men også udenfor klubben er der sammenhold. Sommer ved Søen, is i Låsbygade, hyggemiddage hvor der deles gode minder fra små og store motionsløb, badning fra den nye badebro i fjorden; jo for mange er klubben som en familie.

Klubben er besjælet med en engageret ledelse, der har fokus på uddelegering og medinddragelse. Der er både aktivitets-, løbs- og festudvalg, hvor de to første varetager sportslige vinkler og foredrag, mens det sidste har klubbens sociale liv som målsætning. Løbsudvalget arbejder løbende med opdatering, planlægning og tegning af rutekort, så alle ved hvor dagens tur går hen. Aktivitetsudvalget laver spændende foredrag med udgangspunkt i klubbens formål, men tager også de sociale sider med ind i arbejdet. Festudvalget er omdrejningspunktet for hyggen i klubben, noget ingen af medlemmer vil undvære.

Klubbens ledelse stiller høje krav til både sig selv og alle øvrige, der går ind i det frivillige arbejde, for selv om opgaverne bærer lønnen i sig selv, er udførelsen dybt professionel, og af højeste kvalitet.

Kolding Motion er med sine pink-farvede løbetrøjer kendt over det ganske land, både for gode præstationer men i høj grad også for de mange kvaliteter, der er i klubben.

Ejgil Eriksen formand: ”Jeg er utrolig stolt over nomineringen. Vi har gennem en årrække vendt foreningen fra at være en marathon klub til at være en breddeklub, hvor vi rammer rigtig mange, og det er vi stolte over.”