Fredag den 12. juni inviterer ”Ådalslauget for Almind-Viuf Ådal” til fest for at fejre gennemførslen af et stort naturforbedringsprojekt. Projektet har haft til formål at understøtte afgræsningen af ådalen for derigennem at sikre naturværdierne og det åbne landskab.
”Vi starter med officielt åbning kl. 15.00med taler ved bl.a. formanden for Kolding Kommunes miljøudvalg, Birgitte Kragh (V) og formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Thomas Hansen” fortæller Hans Christian Boman Hansen, der lægger jord til festen med sine arealer ved åen.  ”Når vi har klippet snoren, skal vi skal se hvad der gemmer sig af liv i Almind Å og på engene langs ådalen. Man kan også komme på opgaveløb for hele familien på den nye ådalssti og nyde en pølse fra grillen”, fortæller biolog Mette List, der glæder sig til at lukke folk og fæ ud i den ”nye” ådal.
I de sidste 4 år har de private ejere af jord i Almind Ådal arbejdet sammen med Kolding Herreds landbrugsforening og Kolding Kommune om projektet. 22 forskellige lodsejere har lagt jord til projektet, der i alt udgør ca. 62. ha. ”Vi har alle bidraget økonomisk til projektet, og jeg synes, vi kan være stolt af resultatet” fortæller formand for ådalslauget Johannes Johansen, og fortsætter ”Det er blevet til mere end 12 km hegn samt slåning og rydning på mere end 16 ha for at klargøre arealerne til afgræsning. Vi er dermed med til at sikre at den smukke ådal ikke gror til i pil og krat.”
Projektets samlede budget er på ca.1.250.000 kr. hvoraf ca. 30 % betales af medlemmerne af ”Ådalslauget for Almind-Viuf Ådal”, resten finansieres af Fødevareministeriet og EU gennem landdistriktsprogrammet.

Samarbejde skaber natur af høj kvalitet
Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Kommune har i fællesskab stået for at gennemføre projektet. ”Det bliver til mange kopper kaffe og adskillige gåture på arealerne fra idéen starter til vi nu kan fejre projektet”, fortæller chefkonsulent Rasmus Dandanell Lundegaard.  Mette List, biolog ved Kolding Kommune supplere: ”Det tager tid at tale sig ind på hinanden. Lodsejeren, dyreholderen, landbrugskonsulenten og biologen – vi kan have forskellige prioriteringer, men kan godt blive enige om nogle fælles mål”.

Græsningsprojektet i Almind Ådal har som mål at skabe et stort sammenhængende naturområde med en mosaik af mange naturtyper af høj kvalitet. En væsentlig forudsætning for det er at give gunstige muligheder for fortsat afgræsning. Det mål er nået idet 100 ha ud af ådalens 140 ha nu bliver afgræsset.

At dele den smukke ådal med resten af borgerne i Almind har også været vigtigt for lodsejerne. En gammel sti på tværs af ådalen er således blevet ”genopdaget” og fået ny belægning. Ligesom et nyt udsigtspunkt i den østlige del af projektområdet ved den gamle Egtvedbane skal sikre et flot kik ud over de græssede enge.

Program
kl. 15.00 Officielt åbning med taler ved bl.a. formanden for Kolding Kommunes miljøudvalg, Birgitte Kragh (V) og formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Thomas Hansen.
Kl. 15.30
Opgaver og gode oplevelser ved bækken, på engen og på stierne:
– Opgaveløb for hele familien på den nye ådals-sti.
– Stort og småt liv i Almind Å. Hvad gemmer sig under vandoverfladen?
– ”Det summer af sol over engen” – Naturen på engene
– Hvad laver køerne i ådalen?
– Smagsprøver af ådalskød
– Gratis pølser og sodavand
Kl.17.00
Tak for i dag

Praktisk information
Arrangementet er gratis og forgår fra kl. 15.00 til 17.00 på arealerne ved den nye sti ved åen øst for Alminde-Viuf Fællesskole.