For første gang nogensinde havde Socialdemokratiets lokale afdeling i Fredericia i lørdags inviteret til medlemsmøde, der også havde adgang for ikke-medlemmer under overskriften ” Et indblik i byrådets arbejde fra Lise Nielson” (et arrangement, der i opslaget herom på facebook fortalte, at byrådsmedlemmet ville fortælle om arbejdet i Borger- og Demokratiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget)

Da Fredericia AVISENs veje ofte krydses med Lise Nielson (qua  denne journalists venskab og fælles interesser med byrådsmedlemmet) skete det også forud for det åbne byrådsmøde, da hun også var til stede ved Skt.Knuds Skoles Høstdag tidligere samme formiddag sammen med datteren Sophie, der er elev på skolen. Og der spurgte den nyslåede kulturjournalist venligt til om der måske var et manus e.l. til medlemsmødet som kulturjournalisten kunne ”låne” efter mødet for at fremme produktionstiden på denne artikel. Men med vanlig selvsikkerhed kunne Lise erklære at det skam blev kørt på rygmarven og uden forudgående manus. Så langt, så godt, (eller lettere skidt og skuffet, hvis man er nyansat med ambitioner om at kunne følge med den øvrige redaktions beundringsværdigt høje produktionstempo på Fredericia AVISEN).

Lise Nielson kan – ganske som sin far Poul, tidligere energiminister og lokalt valgt medlem af Folketinget for A – kunsten at holde oplæg uden manuskript og samtidig håndtere spørgsmål fra tilhørere undervejs i overlegen stil.Hvordan det så gik med det talent denne lørdag vender vi tilbage til lidt senere.

Ingen køer på Bülows Kaserne

Lokalhistorisk interesserede vil vide, at området hvor Øster Voldgade nu ligger er et tidligere græsningsareal for kreaturer fra byens avlsbrugergårde, helt frem til begyndelsen af 1900-tallet. Men denne lørdag formiddag var der bestemt ingen køer på Bülows kaserne hvor Socialdemokratiet siden tidligere dette år har afholdt deres medlemsmøder.

6 personer med ”partibogen i orden” var mødt frem og derudover var vi 3, der ikke er medlemmer af partiet som lod os friste af det åbne møde og udsigten til morgenkaffe og -brød.

Formanden for den lokale partiforening, Karsten Cordtz (der i det daglige er togpersonaleleder hos DSB) bød velkommen og gav hurtigt derefter ordet til Lise Nielson, medens der livligt skænkedes kaffe og smurtes rundstykker omkring bordet.

Oplæg i fri stil til dumpekarakter

Lise valgte at indlede med at fortælle om hvorfor medlemsmødet foregik på Bülows Kaserne, og ikke mindst om hvilke øvrige aktiviteter der nu er flyttet ind på en del af de 18.000 etagekvadratmeter som Fredericia Kommune erhvervede ved købet af kasernen, efter denne blev nedlagt i 2014. (Kommunen betalte dengang 30 millioner for stedet, der i de første år fungerede som byens asylcenter og så siden har været med i spillet om en ny politiskole og sideløbende hermed har været genstand for mange store og små planer fra forskellige politiske partiers side).

Og denne gennemgang kom hurtigt til at spise en bid af de to timer som medlemsmødet var planlagt til at vare mellem kl.10 og 12.

Herefter kom Lises oplæg dog tilbage til ”dagsordenen” da hun gjorde rede for Borger- og Demokratiudvalgets arbejde siden kommunalvalget, der udover en velbesøgt live-transmission af udvalgets møde på Folkemødet i juni måned (i øvrigt i samarbejde med Fredericia AVISEN) også tæller et velbesøgt borgerdialogmøde på Bureau Veritas i sommer.

Kommentarerne til og om disse aktiviteter var mangeartede men hurtigt gik diskussionen lidt af sporet og over i en meget intern og intens debat om medlemsindragelse hos de politiske partier i byen i almindelighed og i Socialdemokratiet i særdeleshed. En diskussion, der fik bølgerne til at gå højt og en hel del meter over normal vandstand i det nærliggende Lillebælt.

Men allerede 11:40 måtte hovedpersonen dog meddele at hun måtte forlade medlemsmødet grundet andre aktiviteter samme dag (bl.a. Fredericia Foreningsdag, hvor et andet af hendes børn skulle optræde som medlem af 6.juli-garden).

Og derfor blev det ikke til eet eneste ord om arbejdet i Miljø- og Teknikudvalget, hvilket for denne journalist var noget af en skuffelse, da både informationerne om aktiviteterne på Bülows Kaserne og Borger- og Demokratiudvalget var kendt af mig af ad anden vej som almindeligt interesseret borger i kommunen.

Lokalforeningens formand, Karsten Cortz udtalte inden medlemsmødet gik i gang, at bestyrelsen i lokalafdelingen endnu ikke havde besluttet sig for om flere fremtidige møder skulle afvikles i ”åben” form som på denne lørdag.

Men som arrangementet blev afviklet er der i hvert fald rigeligt at evaluere på for partiet, men det var et frisk pust og et GODT og reelt forsøg på åbenhed at invitere interesserede borgere indenfor. Og måske er det en god ide til en anden gang at være meget strammere i formen og tidsstyringen undervejs, hvis man virkelig gerne vil nå flere ting igennem på den korte tid som to timer på en lørdag formiddag jo er.

Og måske også at oplægsholdere fremover har et forberedt oplæg der er “timet” til at kunne passe ind i et 2-timers program.

Finurlige facts fra medlemsmødet

Først og fremmest skal der fra denne del af pressens side lyde en tak til byrådsmedlem Anette Hyre-Jensen, der sørgede for at kulturjournalisten blev behørigt forsynet med smurt rundstykke, wienerbrød og vand til favoritteen (der altid medbringes hjemmefra af RIGTIGE kulturjournalister, når de tager i byen).

Og ikke mindst skal det nævnes at en selfie taget under mødet af fhv. MF og byrådsmedlem, Bjørn Medom Nielsen, var lige ved at gå viralt på facebook og ikke mindst i bybilledet i de seneste dage, da flere havde spottet at #mandenmedhatten var tilbage i Socialdemokratiet. Og det er der kommet mange søde og sjove kommentarer ud af siden i lørdags, så den selfie skal I da også lige ha’ til slut

Selfie fra det åbne medlemsmøde i Socialdemokratiet
Selfie fra det åbne medlemsmøde i Socialdemokratiet (foto: Bjørn Medom Nielsen)