Kære Fredericia Kommune.
Der er en stadig voksende gruppe af forældre i Fredericia til børn med psykiske vanskeligheder, som PTSD, anorexi, autisme, angst, depression o.a. De har samlet sig i LAP, Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere.
Fælles for dem alle er, at både deres børn og dem selv som forældre, har fået det endnu dårligere efter de har bedt Fredericia Kommune om hjælp til deres børn. De har alle fået den følelse, at Fredericia Kommune ikke ønsker at hjælpe dem, men i stedet forsøger at give dem – som forældre – skylden for, at deres børn er syge.

De føler sig mødt med mistro, nedladenhed og ondskabsfuldhed. De har fejlagtigt fået deres børn fjernet, de føler sig løjet over for og om…….alt imens deres børn er blevet endnu mere syge, og de som forældre også er endt med at blive så syge, at de ikke har kunnet fungere som mennesker og dermed som forældre – mere.

De har alle forsøgt at tale med Fredericia Kommunes politikere om problemerne i Familieafdelingen, PPR, Basement og senere også Voksenservice. Men ingen vil høre på dem.
Alle politikere i Fredericia lukker af overfor dem, og nægter at svare dem, selv om de nok godt ved, at det hele er sandt. Det nytter heller ikke, at forældrene går til politikerne i Regionen eller Folketinget. For det første er der inhabile politikere der sidder flere steder, og ens for dem alle er, at de har partikammerater i region, kommune eller folketing, som de under ingen omstændigheder vil blive uvenner med!

Disse forældre sidder tilbage – ude af stand til at trænge igennem, nogen som helst steder, imens de ser deres familier falder fra hinanden.
Fredericia får flere og flere børn og unge som ikke trives, som ikke kan rummes i deres skole og som vil ender som passive førtidspensionister eller i kontanthjælpssystemet med sagsbehandlere og støtte/kontaktpersoner, de for længst har mistet enhver tiltro til.

Så kære Fredericia Kommune
DISSE FORÆLDRE VIL IKKE LÆNGERE FINDE SIG I AT BLIVE NEGLIGERET MERE, alt imens I politikere taler byen op med store smil på og når I gratis går til premierer i Fredericia Teater, som I åbenbart vægter højere end de af jeres borgere, som ligger i rendestenen eller er godt på vej derned.

I kan allerhøjest svinge jer op til at opfordre forældrene til at henvende sig til kommunens borgerrådgiver, men forældrene føler, at borgerrådgiveren udelukkende er på kommunens side, og ikke må gå videre med enkeltsager, som ikke er i orden, men kun må udtale sig generelt til byrådet. Hun er, ligesom byens politikere, indfanget af systemets umenneskelige krav og regler.
Forældrene har forfattet denne flyer, som ses på billedet( øverst i artiklen. red), og den vil de sprede alle de steder, de kan komme afsted med det. Forældrene vil ikke længene se på, at byens politikere ikke siger sandheden om byens sande tilstand, og de har derfor besluttet, at de gerne vil hjælpe jer politikere på vej mod en erkendelse af virkeligheden, da erkendelse som bekendt er første skridt på vejen til helbredelse.

Sandheden er, at Fredericia Kommune har flere unge kontanthjælpsmodtagere, flere unge misbrugere, flere unge kriminelle, flere unge mødre, flere unge uden uddannelse osv. end alle de byer Fredericia normalt sammenligner sig med. Hvor længe skal dette fortsætte og hvor mange nye generationer skal føre den negative sociale arv videre, som Fredericia Kommune ellers bryster sig af at ville bryde.

Så kære politikere i Fredericia
Sig til når I er klar til at tale åbent og ærligt om, hvordan byens svageste borgere har det, så skal forældrene nok være klar til dialogen. Hverken de involverede familier eller resten af byens skatteborgere kan være tjent med, at der bruges så mange penge på “hjælp” til disse familier, som desværre ikke virker, men efterlader familierne endnu mere syge og fastholder dem på offentlig forsørgelse.

Alle i forældregruppen sidder tilbage med en følelse af, at “systemet” i Fredericia Kommune kun er til for systemets egen skyld. At velfærd i Fredericia Kommune kun er for dem, som systemet synes om, at alle systemets politikere og embedsfolk passer på hinanden og er enige om at det kun er deres egne forhold som er vigtige.

Men Venlig Hilsen
Lars Kristensen
Landsledelsesmedlem i LAP

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C