Læge Stig Gerdes har fået taget sin autorisation.

Sagens forkerte præmisser, som oplyst af Styrelsen for Patientsikkerhed
1. Styrelsen For Patientsikkerhed troede fejlagtigt, at læge Stig Gerdes havde taget al medicin fra en patient, som er medicineret med Olanzapin, og
2. Styrelsen For Patientsikkerhed mener, at læge Stig Gerdes burde have samarbejdet med psykiater Nils Balle Christensen (som ikke var på sagen) om medicin-nedtrapning for patienten, og at
3. læge Stig Gerdes burde have samarbejdet med en værge om nedsættelsen af medicin-dosis.

FAKTA i sagen

Stig Gerdes fjernede ikke al medicin, men nedtrappede medicinen en smule (Olanzapin) for en tydeligt overdoseret patient, som havde helt stivnede muskler, og som selv ønskede nedtrapning. Patienten har fået det betydeligt bedre.

Tilsynslægen på Risskov anbefalede hurtig udtrapning af medicin i sommer, da patienten kortvarigt var tvangsindlagt angiveligt pga. psykose, men patienten havde også urinvejsinfektion, som blev behandlet. Så Stig Gerdes har ikke gjort andet end det, som Risskov anbefalede.

Læger må gerne justere medicin for patienter, som har skiftet til ny læge uden at spørge ’gammel’ læge til råds. Patienten var på dette tidspunkt gruppe-2 patient og havde valgt Stig Gerdes som sin læge, og vedkommende har råderet over egen person.

Styrelsen For Patientsikkerhed mener, at Stig Gerdes burde have samarbejdet med psykiater Nils Balle Christensen om medicin-nedsættelse, men Nils Balle Christensen var holdt op med at være patientens læge på det angivne tidspunkt. Nils Balle Christensen henviser i en samtale med bostedet Tagdækkervej, mens patienten endnu boede der, til, at ’psykiatrien’ havde overtaget patienten, uden nærmere angivelse af, hvem der findes bag den betegnelse.

Ang. Styrelsen for Patientsikkerheds krav om samarbejde med værgen

I Værgemålloven står:
”Der kan som noget nyt ikke længere ske fratagelse af den personlige handleevne, Den der har fået frataget sin personlige handleevne kan således altid selv indgå personlige arbejdsaftaler og selv bestemme over sin person” https://www.familieadvokaten.dk/Emner/922.html

Ifølge værgemålsloven skal en læge IKKE indhente en værges godkendelse til langsom seponering:
“Værgemålet giver ikke værgen ret til at beslutte tvangsmæssigt at anbringe eller indlægge den pågældende på institution eller hospital, og værgen kan ej heller give samtykke til lægelig behandling, som den pågældende modsætter sig. Den personlige handleevne kan ikke fratages den pågældende efter reglerne i værgemålsloven.” http://www.familieadvokaten.dk/Emner/922.html#1

Hvor er Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmel for at forlange, at Stig Gerdes skulle forhandle med vægen om en lille nedsættelse af medicindosis, som patienten SELV ønskede?

Det eneste rigtige ville være en undskyldning og tilbagekaldelse af autorisations-fratagelsen

Efter således at have tilbagevist ALT, hvad der påstås i sagens præmisser, hvordan kan Styrelsen for Patientsikkerhed så stadig blive ved med at opretholde sin autorisations-fratagelse imod Stig Gerdes, og hvordan kan Lægeforeningen blive ved med at vende det blinde øje til sagen?

Kan Lægeforeningen ikke se, at dette kan ramme ALLE læger, som udøver almindelig lægegerning? Og hvorfor stiller I ikke op jeres medlem?

V.h. Bente Stenfalk
Næstformand i Borgerretsbevægelsen

P.s. Sagen kunne have være afværget, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed havde tilkendegivet, hvad de ønskede, læge Stig Gerdes skulle have gjort, inden de greb til en autorisationsfratagelse.

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.