Budgetforhandlingerne er startet i Fredericia Byråd – eller, der er i hvert fald blevet fremlagt et basisbudget, der danner udgangspunkt for forhandlingerne, der for alvor tager fart i den kommende uge. Udgangspunktet er godt. Der er kaldt til pressemøder – og så er der rent faktisk lidt at forhandle med denne gang.

”Vi inviterer til pressemøde om BUDGET2021”. Sådan har mailindbakken set ud i den forgangne uge. Partierne er klar med deres ønsker og ambitioner for Fredericia i det kommende år – og de vil meget gerne markere sig klart og tydeligt på dem.

Men vi starter ikke der, vi skruer lige tiden tilbage til det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor der blevet truffet en, for nogen lille, men for andre en meget stor beslutning. Normalt når et budget skal førstebehandles af byrådet, så er der tale om et politisk præget budget udarbejdet af borgmesteren. Det er ikke tilfældet denne gang. Der blev udarbejdet et ”basisbudget”, altså et budget udarbejdet af forvaltningen, der giver deres skøn på, hvad tingene koster, hvis serviceniveauet skal være det samme.

Økonomi- og Personalechef, Tommy Abildgaard, fortalte tidligere på ugen til AVISEN, at de har indregnet en forventet stigning i antallet af ledige som følge af Corona, man har prisindekseret for naturlige prisstigninger og andre matematisk-tekniske udregninger. Det er altså ”blot” et udkast til, hvordan budgettet ville se ud, hvis man ikke laver om i de politiske prioriteringer, der blev lavet i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger.

Det er altså et budget uden politisk indblanding, der skal forhandles ud fra. Det kan være både godt og skidt. På den ene side er der fortsat ingen der ved, hvad Borgmesteren gerne vil indarbejde i budgettet – men på den anden side bliver det lettere for de øvrige politikere at forholde sig til hvor mange penge, der egentlig er at gøre med.

Og så vender vi lige kort tilbage til de pressemøder, der er inviteret til. Der er blot to budgetter tilbage inden fredericianerne igen skal til stemmeurnerne – og politisk teori vil forudse, at det er nu der skal til at gives gaver til borgerne. Dermed ikke sagt at det er den vinkel politikerne lægger for dagen i deres pressemøder, for de har hver deres mærkesager, prioriteringer af områder der, ifølge partierne, er underfinansierede og så videre. Argumentationen vil ofte lyde i stil med ”værdighed”, ”efterslæb” og andre ting der indikerer, at det ikke er en ”gavebod”, men snarere en styrkelse, der skal give et ordentligt udgangspunkt.

Når jeg vil tage fat i de her pressemøder, så er det fordi det ikke altid er lige offensivt partierne går frem med deres ønsker. Det giver for manges vedkommende en større åbenhed. Hvem kæmper egentlig for hvad? Normalt har hvert parti sine ønsker, meldt ud i større eller mindre grad. Men efter valget er der kø foran journalisterne og på de sociale medier, hvor alle partierne stort set vil tage æren for det hele. Eller, i hvert fald gerne vil tage æren for de områder, der er prioriteret. Der er oftest ikke nogen der tager ansvaret for de områder der får færre penge.

Men de her meget klare og åbne holdningstilkendegivelser giver måske noget mere åbenhed for borgerne i Fredericia. En åbenhed der gør, at man kan gennemskue, dels hvem der har fået en succes med deres ønsker, men også et åbenhed der indikerer hvem der rent faktisk har fået en politisk indflydelse. Jeg glæder mig til både at følge pressemøderne, men også at se hvordan der bliver eksekveret og efterfølgende evalueret på hele budgetforhandlingerne og det budget, der traditionelt lander med samtlige 21 politikere bag.

Rubrikken på denne artikel fokuserer, udover på den føromtalte åbenhed og basisbudget, også på det udgangspunkt der er fremlagt med Økonomi- og Personalechefens basisbudget. Der er penge i overskud. En del penge, faktisk. Igen er der udfordringer med den, i Fredericia, meget omdiskuterede serviceramme og det medfølgende anlægsloft.

”Vi er blevet danmarksmestre i anlæg”, sagde Økonomi- og Personalechefen da vi drøftede basisbudgettet. Det handler ikke om 2021, men om 2020, hvor anlægsloftet er suspenderet. De seneste mange år har Fredericia maxet loftet ud – og de fleste gange også lånt lidt af de øvrige kommuners ekstra rådighedsbeløb. Stilen fortsættes, der skal renoveres, anlægges og bygges på livet løs i Fredericia. Det er en by i rivende udvikling.

Servicerammen til gengæld, er svær at løbe om hjørner med. Det er dyrt, hvis kommunerne under et overskrider deres beføjelser. Det er et område, hvor man gerne vil bruge penge, for det handler om borgerne og den service de oplever. Der er bare ikke meget at gøre med – så skal nogen have en bedre service, så skal andre have en dårligere service. Pengene skal findes et sted. Sådan er det altid.

Dog er der i kommuneaftalen afsat midler til et forhøjet serviceloft, så der kommer noget at forhandle om. Der kommer lidt mere at give af – men samtidig skal vi huske, at der kommer flere ældre. Der kommer flere ledige. Der er bare udfordringer som hele tiden skal løses. Men jeg tror bestemt, at samtlige politikere er glade for, at der nu er lidt mere at give af.

Udgangspunktet er godt. Der er penge i kassen. I fremtiden er der endnu flere penge i kassen. Sådan ser det altså ikke ud i alle kommuner. Langt fra. Så vi skal være stolte af, at Fredericia har en god likviditet.

Jeg ser frem til budgetforhandlingerne. Til pressemøderne. Til alle de holdningstilkendegivelser der altid kommer i sådan en proces. Og selvfølgelig til, at der er landet et budget. Et budget der sætter retningen for valgåret 2021.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer