I 2020 har ni a-kasser som forsøg overtaget al kontakt og indsats overfor arbejdsløse i opsigelsesperioden og i de tre første måneders arbejdsløshed.

Rambøll evaluerer løbende forsøget og skriver i deres nye rapport, at der er en systematisk højere tilfredshed blandt de dagpengemodtagere, som er en del af forsøgsordningen. I alt er 68 pct. af forsøgsdeltagerne samlet set tilfredse med deres kontaktforløb, mens det samme gælder for 58 pct. af de øvrige dagpengemodtagere i samme situation.

– FH har tidligere foreslået, at alle a-kasserne overtager hele indsatsen for ledige i opsigelsesperioden og under de første seks måneders arbejdsløshed. Og de overbevisende erfaringer fra a-kasseforsøget, som man kan læse i Rambølls nye rapport, bekræfter, at det er den helt rigtige vej at gå, siger næstformand i FH Ejner K. Holst.

Øget tro på nyt job

Rapporten viser derudover, at andelen af dagpengemodtagere, der har øget deres tro på at kunne komme i arbejde efter at have deltaget i et vejledningsforløb, også er højere blandt forsøgsdeltagerne. Det samme gælder andelen, der i løbet af de første tre måneder er blevet præsenteret for stillingsopslag og jobåbninger, de kan søge nu og her.

– Når vi ser på målingerne af de vigtige parametre, så ligger dagpengemodtagerne i forsøget bedre end personer uden for forsøget. Det er virkelig godt – særligt når man husker på, at COVID-19 har gjort det svært at gennemføre forsøgets aktiviteter. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og rapporten viser også, at der er plads til forbedringer. Derfor tror jeg også på, at vi kan gøre det endnu bedre gennem resten af forsøgsperioden, for jeg ved, hvor dygtige a-kasserne er, siger næstformand i FH Ejner K. Holst.

Læs hele evalueringsrapporten