Peder Tind genopstiller som spidskandidat for Venstre, og Pernelle Jensen vil i Regionsrådet. Det var budskabet, da Fredericia AVISEN mødtes med de to politikere for at høre om deres opstillingsmøde den 20. august.

Kommunalvalg og Regionsrådsvalg er måske noget, der er fjernt for mange endnu, men fakta er, at om halvandet år står der valg på kalenderen igen. Den 20. august inviterer Venstre i Fredericia til opstillingsmøde og det bliver med et stærkt og harmonisk hold. Det fortæller Tind og Jensen.

“Vi ser frem til valget. Jeg genopstiller som spidskandidat og dermed også Borgmesterkandidat. Jeg glæder mig til valget og til at præsentere Venstres hold for alle vælgere,” indleder Peder Tind.

Pernelle Jensen, der pt. har godt travlt med at passe sine nyeste skud på familiestammen, har taget en time fri, og hun kommer med en karrierenyhed.

“Jeg genopstiller til byrådet i Fredericia, men også til Regionsrådet. Jeg går efter at få en plads i rådet, hvor Fredericia kunne trænge til at være bedre repræsenteret. Desværre røg Peder Hvejsel ud sidste gang, og jeg tror, at det er vigtigt, at Venstre i Fredericia har en plads der. Vi har helt sikkert tabt nogle ting og muligheder, fordi vi ikke har været repræsenteret der. Det gælder alt fra skadesklinikker til uddannelser,” siger Pernelle og fortsætter:

“Jeg synes faktisk, at Fredericia med sin størrelse er berettiget til flere pladser. Der er samtidig mange synergier mellem det kommunale og regionale, som jeg gerne sætter i spil. Der er også udfordringerne omkring velfærd – og måske her mangel på arbejdskraft indenfor SOSU-medarbejdere og sygeplejesker, hvor man med fordel kan tænke nogle af de løsninger ind, som vi eksempelvis har arbejdet med på lærertraineeordningen. Jeg vil meget gerne samme med UC Lillebælt arbejde på at gøre uddannelserne mere attraktive, så flere søger den vej. Vi ved også, at vi i fremtiden får brug for mange flere medarbejdere i den sektor.”

Mere ro efter fødsel

Et andet emne, der fylder meget for Pernelle Jensen er det at blive mor, ikke bare første gang men generelt.

“Vi har så mange gode tilbud i Danmark, men helt konkret, så synes jeg, at det er forkert, at førstegangs- og fleregangsfødende skal være ude af sygehuset så hurtigt som muligt, og maksimalt efter 24 timer, hvis man da ikke har fået et kejsersnit. Som mor er det vigtigt med ro, når der kommer et lille barn. Det gælder alt fra amningen til det at få en god start på livet. Det er klart et område, hvor jeg vil arbejde på at få ændret den nuværende praksis,” siger Pernelle Jensen.

“Vi kommer til med Pernelle at kæmpe bravt for, at Venstre i Fredericia igen bliver repræsenteret i Regionen. Der er mange snitflader, som vi kan fokusere på. Vi har også vores gode sundhedshus og mange andre emner, som helt klart vil være noget, der kan styrke regionen, hvis man arbejder med fredericianske briller, derfor er det oplagt at kæmpe for at få Pernelle valgt,” siger Peder Tind.

Hvad med kommunalvalget – du skal op mod Jacob Bjerregaard igen – er det ikke umuligt at vinde den kamp?

“Nej, det tror jeg ikke. Jeg giver ikke op på forhånd. Jeg tror på, at vi med et stærkt hold kan få mange mandater, og derfra så må man se. Jeg har gjort mig mange tanker, og de sidste to et halvt år i byrådet har været en lærerig proces. Venstre i Fredericia er et godt sted i dag – og potentialet er stort. Vi har taget ansvar og været konstruktive i vores oppositionsarbejde. Det er jeg stolt af. Pernelle og jeg har været med til at forhandle mange gode aftaler hjem med et fælles byråd, men fra Venstres side er vi naturligvis klar til at udfordre en siddende Borgmester med mange kandidater. Venstre får et godt hold, og det bliver det hold, som vælgerne kan glæde sig til at møde. Vi kommer til at arbejde med vores politik i den kommende tid, og alle kandidater bliver inddraget,” fortæller Peder Tind og fortsætter:

“Jeg elsker Fredericia. Jeg er Fredericia-dreng, så det at blive borgmester i den by, som jeg er født og opvokset i, vil være stort i almindelighed og i særdeleshed en stor tillidserklæring. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at det vil være noget af det største, man kan opnå politisk. Det vil være noget, som Venstre og jeg vil gå efter.”

Når man ser på Bjerregaards tal ved sidste valg, er det så realistisk at flytte så mange vælgere?

“Ja, det er det. Det er svært, det erkender jeg. Hvis du ser på sidste folketingsvalg, så gik Venstre frem og den borgerlige opposition i Fredericia var med få stemmer størst, der så jeg en tendens, som jeg håber fortsætter. Vi møder også mange gode ord fra borgerne. De tror på os, dertil kommer, at der er en god stemning og optimisme i Venstres bagland, byrådsgruppen og i Danmark, som jeg tror stiller os godt. Jeg har en klar tro på, at vi vil levere et godt resultat. Og igen vil jeg slå fast, at jeg ikke er et mennesker, der giver op på forhånd og siger, at tingene ikke kan lykkes. Jeg tager gerne det lange seje træk. Det er også et personlig valg, og jeg tror på, at hele vores hold kommer med mange stærke personer, der kender mange mennesker og ikke mindst personer, der vil noget for byen,” svarer Tind.

Hvilke temaer tror I bliver valgets største?

“Der vil helt sikkert være mange, og særligt de menneskelige og bløde emner vil fylde, som de altid gør og skal. Det er vi også klar på i Venstre. Velfærd betyder meget for os, og vi skal fortsætte det hårde arbejde med at knække kurven, så vi kan få flere mennesker i arbejde og flere mennesker med på holdet i byen. Men kandidatgruppen vil arbejde med mange spændende emner, og personligt vil jeg se på erhvervslivets rammevilkår, uddannelse, campus og bosætning. Det sidste kan også give et bedre skattegrundlag at drive kommune ud fra,” siger Tind og bliver suppleret af Pernelle Jensen

“Jeg er slet ikke færdig med at arbejde med uddannelsesområdet. Der er mange gode projekter at arbejde videre med. Vi har allerede lavet meget, men det er klart, at campus bliver vigtig, og ikke mindst muligheden for at tiltrække flere uddannelser til vores by, så de unge mennesker har noget at gå videre til. Jeg ser også gerne flere videregående uddannelser i Fredericia.”

Og er holdet sat nu, eller er der plads til flere inden den 20. august?

“Holdet er ikke sat. Man kan stille op, hvis man har været medlem af Venstre en uge før 20. august, og vi har naturligvis samtaler med potentielle kandidater allerede. Vi håber også, at nu hvor datoen er ude, at flere vil melde sig. Det skal være en opfordring. Hvis man går med en politiker i maven, så er det nu. Venstre får en demokratisk stærk og mangfoldig kandidatliste, så vi glæder os,” slutter Tind og Jensen.

Leave a Reply