Den gamle remisegrund på Ndr. Ringvej 1 i Kolding er i øjeblikket ved at blive ryddet for at give plads til 84 nye almene familieboliger, som opføres af Domea.

Nedrivningsarbejdet ventes at tage en måned. Fjernes skal bl.a. et gammelt materialedepot fra grunden, som i sin tid var en del af Egtvedbanens ranger- og remiseareal.

Efter nedrivningen går entreprenøren i gang med piloteringsarbejde, og i starten af det nye år begynder monteringen af elementerne til de nye boliger. Senest 1. maj 2018 kan de nye beboere efter planen flytte ind.

Domeas nye byggeri består af fire punkthuse i seks etager med parkeringskælder og fælles friarealer. Midt i bebyggelsen anlægges en offentlig trappe, som forbinder området syd for boligerne med Utzonsgade.

Kolding Kommune har skudt godt 16 mio. kr. i byggeriet som lovpligtig grundkapital.

Ud over Domeas fire punkthuse på Ndr. Ringvej er der masser af andre nye boliger på vej i Kolding. I øjeblikkes planlægges og bygges der 1.300-1.400 nye boliger i Kolding by. Boligbyggeriet er et udtryk for den vækst, som kendetegner Kolding. Inden for de seneste tre år er indbyggertallet vokset med flere end 2.000 borgere.