Arbejdet med at nedbryde og opfylde tørdokken i FredericiaC er i gang. Arbejdet forbereder området til det fremtidige byggeri og strækker sig frem til november. 

Første skridt i arbejdet består i at fjerne en række installationer i bunden af den 20.000 m3 store tørdok og opbryde den 50-60 cm tykke betonbund, der tages op i sektioner. Når bunden er brudt op, kan tørdokken fyldes op med jord og sand.

Allerede nu er de første ca. 350 vognlæs sand og grus kørt ind på byggepladsen. I alt skal der bruges ca. 400 læs til at lave en op- og nedkørselsrampe i den nordlige ende af tørdokken, som skal bruges til at få betonbunden op af tørdokken.

Rampen fjernes ikke igen. Derimod skal entreprenøren fylde yderligere 400-500 læs jord i tørdokken, før den er helt fyldt op i slutningen af året. Jorden kommer bl.a. fra udgravningen af kanalen parallelt med Oldenborggade og ligger i øjeblikket opmagasineret midt i FredericiaC-området øst for Gl. Havn.

Til efteråret, når der er fyldt tilpas meget jord i tørdokken, vil entreprenøren skære de øverste par meter af dokkens stålvægge, inden dokken fyldes helt op med jord. For at trykke jorden i dokken sammen, bliver der skabt en 2,5 meter høj sandklit på toppen, som frem mod sommeren 2016 bliver indrettet som et rekreativt område, hvor man kan lege, nyde en drink og se ud over Lillebælt. Klitten forsvinder igen, når der skal bygges i området.

Etablering af ny kajkant og promenade

I disse dage bliver der også banket ny spuns – lange stålplader – på ydersiden af tørdokkens port. Spunsen er med til at holde på jorden i dokken og gør det muligt at etablere et sammenhængende kaj- og promenadeforløb på vestsiden af Gl. Havn, der går helt ud til spidsen af pieren ud for tørdokken. Belægningsarbejdet til promenaden gennemføres i foråret 2016.

Øget lastbiltrafik i anlægsperioden

Arbejdet med opfyldningen af tørdokken medfører øget lastbiltrafik i Oldenborggade og Sønder Voldgade i perioden maj – november.

Derfor har FredericiaC sat et hegn op langs de orange haller i Sønder Voldgade, som gør det trygt og sikkert for hallernes brugere at komme til og fra deres aktiviteter.

Fakta 

• Arbejdet udføres mandag – fredag kl. 8-18 i perioden maj – november 2015.

• Hovedentreprenør er C.G. Jensen A/S.

• Underentreprenøren på nedbrydningsarbejdet er Kingo Karlsen A/S.

• Underentreprenør på jordarbejdet er Henning Have A/S, som også var med til opgravningen af kanalerne på østsiden af Gl. Havn.

• Tørdokken er på 20.000 m3. Det kræver 800-900 vognlæs jord at fylde tørdokken.

• Området syd for Sønder Voldgade mellem slæbested og Gl. Havn vil være hegnet ind maj-november 2015

• Der er sat hegn op langs de orange haller i Sønder Voldgade. Hegnet her til formål at adskille de mange brugere af hallerne fra den øgede lastbiltrafik, der vil være igennem Sønder Voldgade i anlægsperioden.