Forside Middelfart 75 års fødselsdage i Middelfart Kommune

75 års fødselsdage i Middelfart Kommune

DEL

Sundhedskonsulenter og projektmedarbejdere i projekt Når jeg bliver gammel – et aktivt ældreliv i Middelfart Kommune inviterede til 75 års fødselsdag.

Forebyggende hjemmebesøg

Indtil nu har Middelfart Kommune tilbudt individuelle besøg i borgernes eget hjem, når de fylder 75 år. Men det er også muligt, at der som alternativ til det individuelle besøg, kan tilbydes et kollektivt arrangement, hvor man blandt andet kan tale om forskellige emner i forhold til forebyggelse i den tredje alder. Mange andre kommuner afholder fælles arrangementer, når borgerne fylder 75 år, og nogle af fordelene er, at deltagerne til arrangementerne kan dele gode råd med hinanden og komme med eksempler fra deres egen hverdag.
Borgerne kan stadig få et forebyggende hjemmebesøg i deres hjem, hvis de ønsker det, selv-om de har deltaget i fælles arrangementet. Det samme gælder selvfølgelig også borgere, der fylder 75 år, som ikke har deltaget i et af fælles arrangementerne.

Stor opbakning til 75 års fødselsdagene

Deltagerne kunne vælge mellem tre datoer for fejring af deres 75 års fødselsdag.

Det første arrangement blev afholdt i Ejby-hallen den 6. marts, hvor 25 borgere der fylder 75 år i 2018 var tilmeldt. 14 ud af de 25 havde en ledsager med, så der i alt deltog 39 borgere.

De to sidste arrangementer forgik den 7. og 8. marts i byrådssalen på rådhuset. Her var der også stor tilslutning, hvor der den 7. marts var tilmeldt 64 borgere, der fylder 75 år i 2018, hvoraf 37 af dem havde en ledsager med. Det vil sige, at 101 borgere deltog i alt. Den 8. marts var der ligeledes 64 borgere tilmeldt, der fylder 75 år i år. De 38 af dem havde en ledsager med, hvilket resulterede i 102 deltagere i alt den 8. marts.

Projektkoordinator Jane Thomsen Løvetofte fortæller:
“Vi er helt overvældet over den store tilslutning, der har været til vores tre arrangementer, men det er jo positivt. Mange har taget rigtig godt i mod invitationen samt det planlagte program for dagen. Da det jo er første gang, at vi afholder fælles fødselsdage for de borgere, der fylder 75 år, skal de tre arrangementer også evalueres. Mange af deltagerne har udfyldt et evalueringsskema og nogle har også sendt os en mail med forslag til justeringer, hvis arran-gementerne skal gentages i fremtiden. Det er dejligt, at borgerne bakker op om vores tiltag og giver os feedback i forhold til, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan gøre bedre”.

Ingen fødselsdag uden kaffe og lagkage

Efter en times oplæg om forebyggende hjemmebesøg, opmærksomhedspunkter når man fylder 75 år og mental sundhed kunne deltagerne hygge sig med kaffe, te og lagkage inden formid-dagens oplæg fortsatte med information om faldforebyggelse, fysisk aktivitet og frivillighed. Der blev vist et par underholdende filmklip om forebyggelse samt udleveret relevante pjecer. Udover dette var der også plads til spørgsmål og gode eksempler fra deltagerne.

Der skal nu evalueres på de tre arrangementer og tages stilling til, om det er noget, der skal fortsætte fremadrettet.