Fredericia Kommune har fået lavet en såkaldt jævnhedsmåling på den nye asfalt på Snoghøj Landevej, og den viser, at kravene i kontrakten ikke er overholdt.

I retning mod Erritsø er det en strækning på 100 meter, der ikke overholder kravene, og i mod centrum er det en strækning på i alt 700 meter.

Derfor er Fredericia Kommune blevet enige med entreprenøren om, at vejen de steder skal udbedres for entreprenørens regning. Udbedringen kommer til at ske til foråret næste år, for så er Fredericia Kommune helt sikre på, at asfalten ikke sætter sig mere. Inden udbedringen bliver lavet, vil Fredericia Kommune lave endnu en jævnhedsmåling, så man ved, om der er flere strækninger, der skal laves om.