Lørdag den 2. april er 70 deltager fra det fredericianske idrætsliv klar til at drøfte fremtidens retning for idrætslivet i Fredericia.

Over de seks timer er der speciel fokus på at få flere til at dyrke idræt i Fredericia, det sker gennem temadrøftelser.

Temaerne på Idrættens Topmøde er:

Rekruttering af frivillige

  • Faciliteter, herunder udnyttelse af eksisterende faciliteter samt anvendelse af outdoor faciliteter
  • Frafald blandt de 14‐20 årige
  • Samspil mellem aktørerne
  • Hvordan kan Fredericia Idrætsråd støtte idrætslivet bedst muligt fremover?


Fredericia Idrætsråd bruger de første timer på at give inspiration til temadrøftelser med en præsentation af
resultater og konklusioner fra rapporten ”Idrætten i Fredericia Kommune”, som Peter Forsberg fra Idrættens
Analyseinstitut fremlægger og ikke mindst med et foredrag Nikolaj Jacobsen. Med sit foredrag om arbejdet
med ledelsen af talenter fortæller Nikolaj Jakobsen om de menneskelige tricks, han anvender for at få sine
spillere til at yde deres ypperste.

Fredericia idrætsråd håber, at alle der deltager på dagen kan tage noget med sig hjem, som kan gøre en
konkret forskel i de forskellige idrætstilbud, og som kan bane vejen for bedre forhold for idrætten i
Fredericia.

Programmet
Lørdag den 02. april kl. 09:30 – 16:00 i Fredericia Idrætscenter
Læs programmet på www.fredericiaidrætsråd.dk