Land og by skal bindes bedre sammen, og der skal sikres bedre fremkommelighed i hele landet. Det er målet med puljen på 3,5 milliarder kroner, som partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) har truffet beslutning om.

Midlerne skal bruges på projekter uden for motorvejsnettet, og det kan derfor være mange forskelligartede projekter, der kan sættes i gang med midler fra puljen. Det er aftalt, at puljen udmøntes løbende, og i 2022 skal 75 millioner kroner bruges til at forbedre det øvrige statsvejnet, et af projekterne er en ombygning ved Taulov.

Historien opdateres.

Partierne bag puljen er enige om, at nedenstående projekter, som Vejdirektoratet har indstillet, allerede fra næste år skal sættes i gang:

 • Etablering af cykelsti frem til Nyt Aalborg Universitetshospital
 • Udbygning af samkørselsplads ved Th. Sauersvej, Aalborg
 • Etablering af stoppesteder på Hillerødmotorvejen v. Tingbjerg
 • Forbedring af den kollektive bustrafik langs statsveje
 • Udvidelse af vestlig samkørselsplads ved Sydmotorvejen ved Rønnede
 • Udvidelse af samkørselsplads ved Holbækmotorvejen, TSA 19 (Holbæk C)
 • Krydsombygning TSA 1 Hasselager V
 • Krydsombygninger på Universitetsboulevarden i Aalborg
 • Signalanlæg ved Odense SØ
 • Ombygning af rundkørsel ved Køgevej i Ringsted Kommune
 • Ombygning af rundkørsel ved Haslevvej i Ringsted Kommune
 • Ombygning TSA 55 Horsens N
 • Forbedring af frakørsel fra Lyngby Omfartsvej til Lyngbyvej ved Vintapperrampen
 • Ombygning af rundkørsel i Fredensborg By
 • Ombygning ved TSA 61 Taulov, Fredericia
 • Udbygning af Hadsund Landevej og krydsombygning, Aalborg
 • Ombygning TSA 50 Hørning, Aarhus
 • Ombygning TSA 75 Esbjerg N
 • Ny teknologi, herunder AI i trafiksignalanlæg ved rampeanlæg og på hovedveje samt indkøb af SRO-system
 • Krydsombygning ved TSA 36 Ringsted N
 • Håndtering af trængselsplet Ishøj-sammenfletningen ved TSA 27 Greve N
 • Pulje til etablering af fysiske byporte
 • Rastepladsudvidelser ved Harte N, Nørremark og Rønninge S