Sydøstjyllands Politi modtog den 7. juni 2016 en anmeldelse fra en borger angående en kommentar på Facebook, som borgeren mente kunne være i strid med straffeloven.

Kommentaren var skrevet til et indlæg på TV2 Nyhedernes Facebook-side. Indlægget hed: “Tricktiggere huserer på de danske veje: Sådan snyder de dig”.

’I kommentaren, som anmelderen mente var i strid med straffeloven, tilskyndede den nu dømte andre til at foretage strafbare handlinger og fremsatte udtalelser, der truer, forhåner og nedværdiger romaer,’ fortæller anklager Anja Langeland Jensen og tilføjer: Det er ikke muligt at gengive den præcise ordlyd for opslaget, da retten netop har fundet det strafbart.’

Sagen vedrørende kommentaren blev i dag behandlet ved Retten i Horsens, hvor tiltalen lød på overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 1, jf. § 81, nr. 6, der omhandler at tilskynde til en forbrydelse og straffelovens § 266b, stk. 1, der omhandler at fremsætte en udtalelse der truer, forhåner eller nedværdiger en etnisk gruppe. Den tiltalte nægtede sig skyldig.

Retten fandt den tiltalte skyldig og fastsatte straffen til 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på 1 år.

For Sydøstjyllands Politi mødte anklager Anja Langeland Jensen.