Københavns Byret har i dag idømt en 43-årig advokat 60 dages betinget fængsel i en sag, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) havde tiltalt advokaten for misbrug af sin stilling som advokat og medvirken til forsætlig skatteunddragelse.

Advokaten var tiltalt for som vitterlighedsvidne at have underskrevet nogle kautionserklæringer i forbindelse med salg af biler mellem to selskaber. Erklæringerne var dateret 1. december 2009, og formålet med erklæringerne var at give det selskab, der købte bilerne, mulighed for at afskrive på bilerne for indkomståret 2009, selvom de reelt først var købt i 2010.

Advokaten blev dømt for misbrug af sin stilling som advokat samt for medvirken til forsætlig skatteunddragelse ved at have bistået ejeren af det ene selskab til at afgive urigtige oplysninger til skattevæsenet for at få et fradrag, han ikke havde ret til.

Under samme sag blev ejeren af selskabet også dømt for forsætlig skatteunddragelse.

Vicestatsadvokat Per Fiig fra SØIK udtrykker tilfredshed med dommen:

»Advokater har en særlig betroet stilling, og det er meget vigtigt, at myndighederne i Danmark kan stole på indholdet af de erklæringer, hvor advokater underskriver som vitterlighedsvidne. Dommen understreger, at der håndhæves et strengt strafansvar, når professionelle rådgivere misbruger deres særlige stilling og medvirker til deres klienters kriminalitet,« siger Per Fiig.