Personale fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi, foretog fredag aften en kontrol af et bulgarsk vogntog kørende ad Sønderjyske motorvej ved Kolding.

En gennemgang af data fra lastbilen tachograf – et instrument, der lagrer data i relation til kravene til køre- og hviletid – viste sig at blive starten på en usædvanlig langvarig kontrol, som først fik ende midt på natten mellem fredag og lørdag. Der blev nemlig ved den indledende kontrol fundet en række uregelmæssigheder som resulterede i, at vogntoget blev eskorteret til et værksted i nærheden for nærmere undersøgelse.

Lastbilen, som var af nyere dato, blev i store træk adskilt inden det midt på natten kunne konstateres, at lastbilens tachograf var manipuleret på en yderst sofistikeret måde. Nattens indsats resulterede i hele 84 sigtelser fordelt på både chauffør og vognmand for omfattende overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid. Lastbilen er indtil videre tilbageholdt.

Det vides endnu ikke hvorledes den bulgarske vognmand stiller sig til sigtelserne.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.