Oplev nogle af Danmarks største træskibe. Fire 3-mastede skonnerter, ni store 2-mastere – flere end 50 smukke sejlskibe, cirkus, åbne værksteder og underholdning. De smukke gamle træskibe kan ses i Bogense, Fredericia, Assens, Sønderborg, Marstal og Faaborg på kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe i uge 30 – fra 21. juli til 26. juli.

Det betyder, at de ca. 50 smukke, bevaringsværdige sejlskibe ikke sejler hele vejen rundt om Fyn, men til gengæld får mulighed for at besøge ’nye’ havne.

Sejladsen besøger i år Bogense, Fredericia, Assens, Sønderborg, Marstal og Faaborg. (Se sejlplan)

Hver eftermiddag kommer de ca. 50 smukke sejlskibe ihavn. Skonnerter, galeaser, jagter … i år er der hele 4 store tremastede skonnerter: Fylla, Fulton og Marylin Anne og Zar med og 9 store tomastere. Det er altid en stor oplevelse at se skibene ankomme. Når vejret tillader det, kommer skibene helt tæt på havnen med sejlene sat, nogle sejler helt ind i havnen, før sejlene bliver bjærget.

Nationalmuseets skibe: I år er der to afNationalmuseetsskibe med på sejladsen: Sluppen Ruth og den tremastede skonnert Fulton. Helt særligt bevaringsværdige skibe, som Nationalmuseet ejer og driver som en del af Danmarks sejlende kulturarv. 

Åbent skib: Hvis du er nysgerrig efter at se skibene ’nedunder’, er der mulighed for det. Flere af skibene har Åbent Skib om eftermiddagen. Særligt Nationalmuseets to deltagere: Ruth og Fulton åbner for rundvisning fra kl. 17 til kl 18 hver eftermiddag.

 • CIRKUS HVER EFTERMIDDAG kl. 16

Helt særligt i år er, at der i hver havn (undtaget Bogense) er cirkus hver eftermiddag kl. 16 på og foran Fulton. Det er Danske Ungdoms atleters Landsforening, der stiller op cirkus – i drabelige sving i master og rigning. Efter forestillingen er der ’gør det selv’ – cirkus på kajen, hvor børn og barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister.

Vil du med? Alle kan komme med på Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe. Det er muligt at købe en dagsbillet og mærke ’suset’ fra kapsejladsen, se det utroligt flotte syn af 50 store sejlskibe – og være med til at trække i tovværket og arbejde med sejlene.

I havnene er der ’sjov på kajen’ i timerne før skibene anløber:

Den Maritime Oplevelsesrambla:

 • Reberbane
 • Sejlmagerværksted
 • Lær at kaste med kasteline 
 • ”Løft en gris” ethvert barn kan. 
 • Navigationsskolen SIMAC fortæller om de maritime uddannelser.
 • Ærø Søredningsselskab demonstrerer deres skib Errias færdigheder i havnebassinet, imens vi venter på skibene. 
 • Brændte mandler, Go’ kaffe og lækre pandekager
 • Skibene kan igen i år følges på Trac – Trac under kapsejladsen, find det på  www.fyn-rundt.dk 
 • Se desuden filmen ”Friendship” på YouTube , som blev optage på sidste års sejlads:https://www.youtube.com/watch?v=9Lj8qVoV4Go

 • Fyn Rundt har i år fem følgeskibe med, der betjener kapsejladsen som dommerskibe, kontor, overnatning for frivillige, sikkerhed mv.

Nationalmuseets skibe

Sluppen Ruth:

Sluppen Ruth deltager nu igen på Fyn Rundt. Kendt for at kunne sejle fra de fleste – da skibet ikke er tynget af en tung motor – og i øvrigt har fine sejlegenskaber. Sejles i år af et ungdoms-laug, hvoraf mange er tidligere Georg Stage elever. 

Det er et af Danmarks ældste skibe; blev bygget i 1854 i Svinör i Sydnorge til skudefarten mellem Nordjylland og Sydnorge. 

Det fremstår, som det så ud i 1898 – uden motor, ingen strøm, ferskvand i dunke, ingen toilet og med lastrummet intakt – dog med ’hylder’, hvor besætningen kan sove.

Kom ombord og se RUTH, der er Åbent Skib hver dag under Fyn Rundt fra kl. 17-18.

Tremastet slettop skonnert FULTON
Skonnerten Fulton blev bygget i 1915 i Marstal og sejlede blandt andet med klipfisk fra Newfoundland til Spanien og senere paketfart (rutefart) til 1969.

I 1970 overtog Nationalmuseet Fulton. Man havde et ønske om at bevare netop en jagtbygget tremastet slettop skonnert, og der blev påbegyndt en genoprigning til oprindeligt udseende.

Fulton sejler primært lejrskoletogter med klasser fra grundskoler og ungdomsskoler. 

Kom ombord og se FULTON, der er Åbent Skib hver dag under Fyn Rundt fra kl. 17-18.

Fem følgeskibe:

ELEPHANTEN: er et historisk, bevaringsværdigt fartøj bygget i 1940 og har sejlet som tjenestefartøj på Christiansø fra 1963 til 2011.

Kontor/bureau, sikkerhed m.m.

SPEDITØREN MHV 909:Vi er så heldige at Marinehjemmeværnet gerne vil deltage under dette års Fyn Rundt.

Vil fungere som dommerskib og kan være behjælpelig med både pumper og brandslukning (og meget mere) – hvis det mod forventning skulle blive aktuelt.

ERRIA RESCUE: Ærø Søredningsforening slutter sig til os i Assens med ERRIA RESCUE, der vil følge os og bistå i de opgaver de kan byde ind med.

NH 1: Den smukke gamle slæbebåd fra Nakskov er med os igen i år. 

NH1 vil bistå ved havnemanøvre og hvor der ellers er brug for dem.

SERANDIP: vil b.la. fungere som ”hotelskib” for vores frivillige samt hjælpe til, hvor det er nødvendigt.

https://fairbillet.dk/Store/Basket/BuyTicket?EventId=249&TicketCategoryId=845d