Mikael Holdgaard Nielsen fra Museerne i Fredericia kommer med sin daglige beretning, der i dag går underskriften “stjernedrys i Fredericia”.

General Prittwitz:

På Aarhusegnen havde General Prittwitz fået efterretninger om, hvad der var ved at ske i Fredericia, dels fra ordonnanser samt fra en artillerist af tysk herkomst, der dagen før var hoppet af et dampskib ved Ebeltoft, og havde sneget sig gennem de danske forposter og frem til Rigstropperne. Prittwitz meddelte nu, at 1. Division skulle marchere mod syd for at hjælpe general Bonin i Fredericia, men en stor del af 1. Division var imidlertid på ekspedition til Viborg, og kunne således først komme afsted d. 6.-7. juli. Desuden blev der foretaget en større rekognoscering mod ”resterne” Ryes Korps for at vurdere dennes styrke.

Fæstningsbyen:

Ved daggry skød man enkelte skud fra Kongens- og Danmarks Bastion mod arbejderne på Venstre Fløjbatteri og mod arbejdet på løbegravene foran. Fjenden kastede herefter tilbage mod Danmarks Bastion, og om formiddagen skød og kastede fjenden fra samtlige batterier. Man svarede igen fra fæstningen for at tiltrække skud og kast mod volden fremfor byen, hvor de tusindvis af soldater stod meget udsatte.

Det var selvfølgelig dem, som især mortérernes granater var rette mod.

Det var den modtagelse I.C. Madsen fra 4. Reservebataillon fik, da han ankom til landingsbroen ved Fredericia denne formiddag. En granat slog ned i kolonnen – en kammerat mistede begge sine hænder og en anden det ene ben. Det var også den modtagelse generalerne fik!

Stjernedrys i Fredericia:

Omkring kl. 22.00 blev overgeneral Bülow og brigadegeneralerne samt deres stabe sejlet fra Strib til Fredericia med dampskibet Ophelia. Størstedelen af generalerne og stabsfolkene blev sejlet over med samme skib på trods af bombninger.

Havde en bombe slået ned i dette skib ved enten ind- eller udskibningen eller selve overfarten, ja, så havde konsekvenserne været fatale – denne store fare valgte man altså at se bort fra!

Under udskibningen på landingsbroen ved Kastellet i Fredericia slog en kugle ned i vandet tæt på Rye, hvortil han svarede ”Det var et slemt Omen” (et tegn på, at noget bestemt vil ske)!

https://www.eucl.dk/
Annonce

Nu var den danske hærs fremmeste generaler og hærledere samlet i Fredericia for at befri den hårdt prøvede fæstningsby sammen med 20.000 landsoldater.

I to måneder havde de slesvig-holstenske oprørere skudt og kastet omkring 3500 kugler og granater. Omkring 260 huse var helt eller delvist ødelagte, og ud over få civile døde, var hærens tab 11 officerer, 12 underofficerer og 145 menige soldater.

Nu var det tid til at gøre regningen op!

Det var efterhånden blevet tæt på midnat; ”Det var en smuk, stille Sommernat, Fuldmånen skinnede klart fra den dybe mørkeblaa himmel, en svag Luftning blæste fra Nord, men formaaede ikke at sprede den lette Taage, der laa over Enge og Marker. Hele Naturen aandede Fred og Stilhed”

Illustration:

Løs angivelse af brigadernes placering op til udfaldet (6. Brigade = grøn, 5. Brigade =grå, 4. Brigade = Gul, 3. Brigade = blå. Artilleriet og kavaleriet er ikke markeret, men stod i de åbne kvarterer nærmest Kongens Port.

Leave a Reply