Er det Venstres plan at fyre lærere i Fredericias folkeskoler? Nej, men alligevel er det, hvad
Cecilie Schultz (Ø) påstår i sit debatindlæg af d. 9. sept. Allerede d. 31. Aug forklarede Venstres
Pernelle Jensen til DanmarkC TV – i et svar til et andet debatindlæg af netop Cecilie – at vi ikke
går til valg på at spare på folkeskolen. Måske har Cecilie ikke hørt efter?

Derudover handlede Cecilies indlæg en del om dækningsafgift, som hun vil beholde. Hvis man
tager et kort over sydjylland, og sætter en rød plet på de byer, som opkræver dækningsafgift, så
er der kun to røde pletter – Fredericia og Kolding. I Fredericia løber det op i en samlet udgift for
virksomhederne på 32 millioner kr. Penge som en virksomhed ikke betale hvis den slår sig ned i
f.eks. Middelfart eller Vejen. Derfor er det en konkurrenceparameter. Godt nok har afgiften
været større, men Cecilie har selv tidligere stemt for forlig, hvor den blev sænket. Så når man
én-øjet påstår, at Venstre vil lave offentlige besparelser, for at tilgodese virksomheder, er det en
forkert fremstilling, og det er ikke sådan vi anskuer det. Vi ønsker derimod at fremme
foretagsomhed og oprettelse af erhverv i kommunen, og skabelsen af flere private
arbejdspladser. Når vi gør det, så bliver grundlaget for beskatning også større – der er mere at
beskatte. Det er simpelt.

Oprindeligt var det meningen at virksomhederne via afgiften skulle betale for det “slid”, man
mente de pådrog kommunen ved deres tilstedeværelse, sådan groft sagt, men pengene er, som
så mange andre afgifter, endt med at finansiere alt muligt andet. Alligevel er det ikke fordi
Fredericia klarer sig meget bedre på alle parametre end kommuner vi sammenligner os med,
som ikke opkræver dækningsafgift. Det kunne man ellers forvente, hvis det var de. 32 mio om
året, som alene afgjorde det. Fredericia bruger f.eks. flere penge pr borger på folkeskolen, end i
Middelfart og Vejen. Alligevel har eleverne i Fredericia lidt lavere gennemsnitskarakter, og man
maser flere elever ned i klasserne (2019-tal). Med andre ord er der ikke en direkte
sammenhæng mellem udgifter og resultat. Hvorfor skal Fredericianere så betale mere for det?

Fastholdelsen af dækningsafgiften er mere ideologisk end logisk, og vi kan gøre tingene bedre.
Afskaf den skæve dækningsafgift. Det er dét Venstre vil.