Justitsminister Søren Pind og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby præsenterer i dag på kvindernes internationale kampdag udspillet ”Stop Stalking”, der skal skærpe indsatsen mod stalking.

Stalking rammer årligt mellem 100.000 og 130.000 danskere, og stalkeren får i alt for mange tilfælde lov til at ødelægge den udsattes liv i månedsvis, i særligt voldsomme tilfælde op til flere år. Det skal der sættes en stopper for. Derfor sættes der nu ind med en bred vifte af initiativer, der blandt andet skal styrke politiets indsats og forbedre de stalkingudsattes muligheder for at få hjælp.

Blandt de nye initiativer er:

– Et strakstilhold til stalkeren

– Afklaring af strafniveauet i de groveste stalkingsager

– Styrkelse af politiets håndtering af sager om stalking

– Rådgivning og behandlingstilbud gøres landsdækkende

– Kompetenceopbygning og information til fagfolk om stalking

– Informationskampagne om vold i nære relationer og stalking

– Nedsættelse af et rådgivende forum for stalking

”Vi skal som samfund sende et klart signal om, at stalking er en helt uacceptabel adfærd. Stalkingudspillet sætter nu fokus på problemet og skal medvirke til, at der sættes hårdt og kontant ind over for stalking. Samtidig er det vigtigt at understrege, at personer, der er udsat for stalking, skal henvende sig hos politiet så hurtigt som muligt, så politiet kan sætte ind og hjælpe,” siger justitsminister Søren Pind.

”Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning for den udsatte men ofte for hele familien og de involverede børn. Jeg er glad for, at vi nu sætter bredt ind, så vi kan stoppe stalkeren, de stalkingudsatte får mulighed for hjælp og rådgivning i hele landet, og både fagfolk og befolkningen generelt får mere viden om stalking,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Læs udspillet: Stop stalking: En styrket indsats modstalking, forfølgelse og chikane.